Програми

Професионална квалификация „учител“

Квалификационна програма за хора, които не притежават педагогическо образование   Два семестъра   В програмата: педагогика, методика, психология, аудио-визуални и информационни технологии, хоспетиране, педагогическа практика/     Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Конструиране и моделиране на облекло. CAD CAM системи

Конструиране на облекло. Моделиране на облекло. Конструиране и моделиране на облекло с CAD CAM система „OPTITEX“. „OPTITEX“ – градиране и редене на маркери. CAD CAM система „SPEEDSTEP“ – основни принципи на системата. CAD CAM система „SPEEDSTEP“ – дизайнерски модул. Технология … Има още

Публикувано в Изкуство | Коментарите са изключени

Лидерство и мениджмънт

Програмата е акредитирана от ILM. Обучението завършва с диплома. Институтът по лидерство и мениджмънт (ИЛМ) е най-голямата сертифицираща организация за квалификации по мениджмънт, лидерство, коучинг и предприемачество във Великобритания и Европа. Ежегодно в него се регистрират над 90 000 души … Има още

Публикувано в ILM | Коментарите са изключени

Коучинг и менторство

Програмата е акредитирана от ILM. Обучението завършва с диплома или сертификат, в зависимост от плана на обучение. Институтът по лидерство и мениджмънт (ИЛМ) е най-голямата сертифицираща организация за квалификации по мениджмънт, лидерство, коучинг и предприемачество във Великобритания и Европа. Ежегодно … Има още

Публикувано в ILM | Коментарите са изключени

Аниматори в туризма

Въведение в основите на туристическата анимация. Методология на аниматорското проектиране. Керамика и стъкло в експериментална среда. Експериментална живопис. Графични експерименти. Пластични интерпретации.   Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Икономика | Коментарите са изключени

Арт терапия 

Арт терапевтичен процес. Визуални пластични изкуства – арт терапевтични техники. Музика – музикотерапевтични техники. Психодраматични техники. Практика по арт терапия Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Изкуство, Човек и общество | Коментарите са изключени

Интериор 

Интериорен дизайн (І част). Продуктов дизайн (І част). Дизайн на обществена среда (І част). Приложна графика. AutoCAD – Двуизмерно компютърно проектиране. Макетиране. Интериорен дизайн (ІІ част). Продуктов дизайн (ІІ част). Дизайн на обществена среда (ІІ част). Двуизмерна компютърна графика. Триизмерно … Има още

Публикувано в Изкуство | Коментарите са изключени

Медийна академия

Похвати на журналистите и правила в медийното поведение, работа с камера и пред камера. Етика и манипулация в медиите, как се произвеждат събития и как се отразяват в преса, радио и телевизия. Как се правят новини. Работа на продуцента, репортера, … Има още

Публикувано в Човек и общество | Коментарите са изключени

Мениджмънт на туристическа фирма 

Управление на туристическия бизнес. Съвременни информационни технологии в управлението на туристическата фирма. Туроператорска и турагентска дейност. Психология на рекламното повлияване. Реклама и PR в туризма. Практически семинар по управление на човешки ресурси в туроператорска фирма. Туроператорски стаж. Удостоверение/Свидетелство за професионална … Има още

Публикувано в Икономика | Коментарите са изключени

Мениджмънт на хотелиерство и ресторантьорство 

Управление на туристическия бизнес. Управление на хотели. Управление на ресторанти. Реклама и PR в туризма. Маркетинг в туристическата индустрия. Управление на човешки ресурси в хотелиерството и ресторантьорството. Стаж. Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Икономика | Коментарите са изключени

Психология на криминалното поведение

Психологична същност на криминалната личност. Съзнавано и несъзнавано в криминалното поведение. Морал и корупция. Психопатология и криминално поведение. Практикум по психология на криминалното поведение. Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество | Коментарите са изключени

Разработване и управление на проекти 

Европейски структурни фондове. Програмиране и процедурен механизъм. Подготовка на проектни предложения. Бюджетиране и оценка на проектно предложение. Одит на управлението на средства от фондовете на ЕС. Мониторинг и контрол при управление на проекти. Практикум по разработване и управление на проекти. … Има още

Публикувано в Икономика | Коментарите са изключени

Системно семейно консултиране

Семейно консултиране на специфични групи от клиенти. Семейни отношения. Основни терапевтични школи. Метод на семейното консултиране и терапия. Супервизия на клиничната практика. Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество | Коментарите са изключени

Съдебно-психологични експертизи

Съдебна психология. Същност, структура и видове съдебно-психологични експертизи. Психодиагностика в съдебно-психологичната експертиза. Съдебно-психиатрична експертиза. Практикум по съдебно-психологични експертизи. Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество | Коментарите са изключени

Училищна психология за педагози

Развитие в училищна възраст. Психологическо тестиране. Активни методи на обучение. Деца със специални образователни потребности. Професионален стрес и бърнаут. Семейни отношения и представяне на детето в училище. Педагогическа психология. Психология на общуването. Девиантно поведение в детско-юношеска възраст. Малки групи. Училището … Има още

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Учител по чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански и руски език)

Квалификационна програма за хора, притежаващи педагогическо образование Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Учител по информатика и информационни технологии

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Телевизионна реализация на музикалните жанрове

Подходи при реализация на различни телевизионни музикални жанрове /поп, рок, джаз и класика/. Специфика на операторското майсторство. Подходи и реализация. Специфика на режисьорската концепция при реализиране на поп, рок, джаз и фолклорни концерти. Специфика на режисьорската концепция при реализиране на … Има още

Публикувано в Програми | Коментарите са изключени