Програми

Нов български университет в патньорство с VIVID Onderwijs Nederland организира обучението представя за първи път в България курс по сертифициране и диплома за “Монтесори учител в ясли и детски градини; възрастова група 0-6”според изискванията на Холандската Монтесори Асоциация. Курсът е … Има още

Публикувано на от Мария Тумбева | Коментарите са изключени

Монтесори педагогика

The 2018 World Cup is fast approaching, with national sides making their final preparations ahead of this summer’s tournament. We now know the groups after December’s draw. England have been put together with Belgium, Tunisia and Panama in Group G. … Има още

Публикувано в За учители, Курсове | Коментарите са изключени

Професионална квалификация „учител“

Квалификационна програма за хора, които не притежават педагогическо образование   Два семестъра   В програмата: педагогика, методика, психология, аудио-визуални и информационни технологии, хоспетиране, педагогическа практика/     Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Конструиране и моделиране на облекло. CAD CAM системи

Конструиране на облекло. Моделиране на облекло. Конструиране и моделиране на облекло с CAD CAM система „OPTITEX“. „OPTITEX“ – градиране и редене на маркери. CAD CAM система „SPEEDSTEP“ – основни принципи на системата. CAD CAM система „SPEEDSTEP“ – дизайнерски модул. Технология … Има още

Публикувано в Изкуство | Коментарите са изключени

Лидерство и мениджмънт

Програмата е акредитирана от ILM. Обучението завършва с диплома. Институтът по лидерство и мениджмънт (ИЛМ) е най-голямата сертифицираща организация за квалификации по мениджмънт, лидерство, коучинг и предприемачество във Великобритания и Европа. Ежегодно в него се регистрират над 90 000 души … Има още

Публикувано в ILM | Коментарите са изключени

Коучинг и менторство

Програмата е акредитирана от ILM. Обучението завършва с диплома или сертификат, в зависимост от плана на обучение. Институтът по лидерство и мениджмънт (ИЛМ) е най-голямата сертифицираща организация за квалификации по мениджмънт, лидерство, коучинг и предприемачество във Великобритания и Европа. Ежегодно … Има още

Публикувано в ILM | Коментарите са изключени

Аниматори в туризма

Въведение в основите на туристическата анимация. Методология на аниматорското проектиране. Керамика и стъкло в експериментална среда. Експериментална живопис. Графични експерименти. Пластични интерпретации.   Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Икономика | Коментарите са изключени

Арт терапия 

Арт терапевтичен процес. Визуални пластични изкуства – арт терапевтични техники. Музика – музикотерапевтични техники. Психодраматични техники. Практика по арт терапия Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Изкуство, Човек и общество | Коментарите са изключени

Интериор 

Интериорен дизайн (І част). Продуктов дизайн (І част). Дизайн на обществена среда (І част). Приложна графика. AutoCAD – Двуизмерно компютърно проектиране. Макетиране. Интериорен дизайн (ІІ част). Продуктов дизайн (ІІ част). Дизайн на обществена среда (ІІ част). Двуизмерна компютърна графика. Триизмерно … Има още

Публикувано в Изкуство | Коментарите са изключени

Медийна академия

Похвати на журналистите и правила в медийното поведение, работа с камера и пред камера. Етика и манипулация в медиите, как се произвеждат събития и как се отразяват в преса, радио и телевизия. Как се правят новини. Работа на продуцента, репортера, … Има още

Публикувано в Човек и общество | Коментарите са изключени

Мениджмънт на туристическа фирма 

Управление на туристическия бизнес. Съвременни информационни технологии в управлението на туристическата фирма. Туроператорска и турагентска дейност. Психология на рекламното повлияване. Реклама и PR в туризма. Практически семинар по управление на човешки ресурси в туроператорска фирма. Туроператорски стаж. Удостоверение/Свидетелство за професионална … Има още

Публикувано в Икономика | Коментарите са изключени

Мениджмънт на хотелиерство и ресторантьорство 

Управление на туристическия бизнес. Управление на хотели. Управление на ресторанти. Реклама и PR в туризма. Маркетинг в туристическата индустрия. Управление на човешки ресурси в хотелиерството и ресторантьорството. Стаж. Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Икономика | Коментарите са изключени

Психология на криминалното поведение

Психологична същност на криминалната личност. Съзнавано и несъзнавано в криминалното поведение. Морал и корупция. Психопатология и криминално поведение. Практикум по психология на криминалното поведение. Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество | Коментарите са изключени

Разработване и управление на проекти 

Европейски структурни фондове. Програмиране и процедурен механизъм. Подготовка на проектни предложения. Бюджетиране и оценка на проектно предложение. Одит на управлението на средства от фондовете на ЕС. Мониторинг и контрол при управление на проекти. Практикум по разработване и управление на проекти. … Има още

Публикувано в Икономика | Коментарите са изключени

Системно семейно консултиране

Семейно консултиране на специфични групи от клиенти. Семейни отношения. Основни терапевтични школи. Метод на семейното консултиране и терапия. Супервизия на клиничната практика. Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество | Коментарите са изключени

Съдебно-психологични експертизи

Съдебна психология. Същност, структура и видове съдебно-психологични експертизи. Психодиагностика в съдебно-психологичната експертиза. Съдебно-психиатрична експертиза. Практикум по съдебно-психологични експертизи. Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество | Коментарите са изключени

Училищна психология за педагози

Развитие в училищна възраст. Психологическо тестиране. Активни методи на обучение. Деца със специални образователни потребности. Професионален стрес и бърнаут. Семейни отношения и представяне на детето в училище. Педагогическа психология. Психология на общуването. Девиантно поведение в детско-юношеска възраст. Малки групи. Училището … Има още

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Учител по чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански и руски език)

Квалификационна програма за хора, притежаващи педагогическо образование Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Учител по информатика и информационни технологии

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Телевизионна реализация на музикалните жанрове

Подходи при реализация на различни телевизионни музикални жанрове /поп, рок, джаз и класика/. Специфика на операторското майсторство. Подходи и реализация. Специфика на режисьорската концепция при реализиране на поп, рок, джаз и фолклорни концерти. Специфика на режисьорската концепция при реализиране на … Има още

Публикувано в Програми | Коментарите са изключени