Човек и общество

Арт терапия 

Арт терапевтичен процес. Визуални пластични изкуства – арт терапевтични техники. Музика – музикотерапевтични техники. Психодраматични техники. Практика по арт терапия Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Изкуство, Човек и общество | Коментарите са изключени

Медийна академия

Похвати на журналистите и правила в медийното поведение, работа с камера и пред камера. Етика и манипулация в медиите, как се произвеждат събития и как се отразяват в преса, радио и телевизия. Как се правят новини. Работа на продуцента, репортера, … Има още

Публикувано в Човек и общество | Коментарите са изключени

Психология на криминалното поведение

Психологична същност на криминалната личност. Съзнавано и несъзнавано в криминалното поведение. Морал и корупция. Психопатология и криминално поведение. Практикум по психология на криминалното поведение. Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество | Коментарите са изключени

Системно семейно консултиране

Семейно консултиране на специфични групи от клиенти. Семейни отношения. Основни терапевтични школи. Метод на семейното консултиране и терапия. Супервизия на клиничната практика. Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество | Коментарите са изключени

Съдебно-психологични експертизи

Съдебна психология. Същност, структура и видове съдебно-психологични експертизи. Психодиагностика в съдебно-психологичната експертиза. Съдебно-психиатрична експертиза. Практикум по съдебно-психологични експертизи. Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество | Коментарите са изключени