Заявете участие

Психология на криминалното поведение

Психологична същност на криминалната личност. Съзнавано и несъзнавано в криминалното поведение. Морал и корупция. Психопатология и криминално поведение.

Практикум по психология на криминалното поведение.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество. Постоянна връзка.