Заявете участие

Разработване и управление на проекти 

Европейски структурни фондове. Програмиране и процедурен механизъм. Подготовка на проектни предложения. Бюджетиране и оценка на проектно предложение. Одит на управлението на средства от фондовете на ЕС. Мониторинг и контрол при управление на проекти.

Практикум по разработване и управление на проекти.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Икономика. Постоянна връзка.