Заявете участие

Съдебно-психологични експертизи

Съдебна психология. Същност, структура и видове съдебно-психологични експертизи. Психодиагностика в съдебно-психологичната експертиза. Съдебно-психиатрична експертиза. Практикум по съдебно-психологични експертизи.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество. Постоянна връзка.