Заявете участие

Софийско бизнес училище – Мастър класове 2013 г.

През м. май 2013 г. Реформ Юнион Клуб и Нов български университет подписаха ново допълнително споразумение за провеждането на второто издание на Софийското бизнес училище. Проектът се осъществи като част от Меморандума за сътрудничество между двете организации, чиято основна цел е повишаване равнището на мрежите на знания и квалификация, както и създаване на по-тясно взаимодействие между академичния сектор, структурите на гражданското общество и корпоративната общност.
Второто издание на форума се проведе от 29 юни до 5 юли 2013 г., като домакин на лекциите и дискусиите отново беше Нов български университет. Форматът включваше целодневни мастър класове със сутрешна и следобедна сесия. В рамките на сутрешната сесия всеки от поканените чуждестранни преподаватели представи по една академична лекция, като изведените тези впоследствие бяха доразвити от участниците, разделени в две работни групи (brainstorming). Фокусът на следобедната сесия беше изграждането на умения за водене на аргументиран дебат чрез представяне и защита на лидерски идеи и проекти, обвързани с изводите от сутрешната лекция. Както беше възприето и при предходното издание, в края на учебния ден бяха канени утвърдени корпоративни лица – членове и партньори на Реформ Юнион Клуб, които да споделят с участниците управленски опит от първа ръка и да презентират свои успешни бизнес проекти.
Водещите теми на второто издание на училището бяха:

• Геополитика в областта на храните и водните ресурси
• Монетарна политика и системна криза
• Еврозоната: проблеми и решения
• Регулация на банковия и счетоводния сектор
• Как да разпознаем риска: факторите за успех и провал в бизнеса
• Морални фундаменти на свободната пазарна икономика
• Дълговата криза в Гърция и Кипър

Сред другите акценти, които се откроиха в дискусиите бяха: ефективното управление на рисковете при дълг; двигатели и ограничители на икономическия растеж; технологичният прогрес и неговото въздействие върху икономическите парадигми; предизвикателствата на съвременната демографска перспектива; икономическият растеж в контекста на новите екологични императиви; глобалната сигурност в сферата на храните, продоволствията и водните ресурси.
Лекторите, които взеха участие във второто издание на проекта бяха: проф. Лешек Балцерович (професор в Икономическия университет във Варшава, автор на шоковата терапия), проф. Енрико Коломбато (професор в унивеситета в Торино, директор на Международния център за икономически изследвания в Италия) проф. Рандал Бейкър (почетен професор в университета в Индиана и носител на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на НБУ), проф. Кевин Дауд (почетен професор в университета в Нотингам и водещ експерт в Cobden Partners, Лондон), проф. Николай Неновски (професор в унивеситета в гр. Амиен), Пирита Сорса (ръководител на дирекция в ОИСР), Гордън Кер (член на консултантското дружество Cobden Partners, Лондон), Алекс Алексиев (председател на Центъра за балкански и черноморски изследвания, експерт по международна сигурност), Джейн Фулър (анализатор в лондонското Сити).
Корпоративните и обществени лидери, които добавиха приложната стойност на форума бяха: доц. Петър Чобанов (министър на финансите), Симеон Дянков (бивш министър на финансите), Карло Станяро (съосновател на института „Бруно Леони“, Италия), Пенко Динев (генерален директор на IBM Украйна), Красимир Дачев (председател на съвета на директорите на Свилоза АД), д-р инж. Лъчезар Цоцорков (изпълнителен директор на Асарел Медет АД, председател на УС на Реформ Юнион Клуб, председател на УС на Българската минно-геоложка камара), Асен Димов (старши партньор в Делойт България), Иво Димитров (финансов директор на Сименс България), Васко Начев (водещ инженер-геолог по проучване и добив на нефт и газ в Индонезия).
Спонсори на второто издание на училището бяха:

• Дунапак Родина АД
• Мобилтел ЕАД
• Асарел Медет АД
• СИМЕНС ЕООД
• БМВ България

Медийни партньори на форума бяха:

• Телевизия „България он ер“
• Сп. „Мениджър“
• Дарик радио

Публикувано в Школи. Постоянна връзка.