Заявете участие

КУРСОВЕ НА ПОЛЕВА ШКОЛА „БАЛКАНСКО НАСЛЕДСТВО“ BALKAN HERITAGE FIELD SCHOOL

Courses_BHFS List of courses - schools and workshops in field archeology, documentation, conservation and restoration of movable and immovable cultural monuments of the Southeastern Europe Heritage, organized by New Bulgarian University (NBU) and the „Balkan heritage“ Foundation (FBN), in cooperation with Bulgarian and foreign cultural institutions. The schools are organized annually and are conducted in English language. For more information and registration: http://www.bhfieldschool.org

Курсове_BHFS- школи и работилници по полева археология, документация, консервация и реставрация на движими и недвижими паметници на културното наследство на Югоизточна Европа, организирани от Нов български университет (НБУ) и Фондация „Балканско наследство“ (ФБН), в сътрудничество с български и чуждестранни културни институции. Школите са организирани ежегодно и са провеждани на английски език. За повече информация и записване на: http://www.bhfieldschool.org

 

 

Публикувано в Школи. Постоянна връзка.