Заявете участие

Лидерство и мениджмънт

Програмата е акредитирана от ILM. Обучението завършва с диплома.

Институтът по лидерство и мениджмънт (ИЛМ) е най-голямата сертифицираща организация за квалификации по мениджмънт, лидерство, коучинг и предприемачество във Великобритания и Европа. Ежегодно в него се регистрират над 90 000 души от над 2 500 акредитирани учебни центрове, колежи, университети и други обучителни организации от различни страни. ИЛМ обхваща повече от половината от всички обучителни програми, даващи квалификация по мениджмънт на всички нива във Великобритания. Днес той е професионално обединение на повече от 30 000 практикуващи мениджъри.

Целева група: мениджъри на средно и висше управленско ниво, супервайзори, преки ръководители, ръководители на отдели и на цели компании.

Технология на обучение: подпомагано (смесено) дистанционно обучение и насочвано саморазвитие (self-directed development).

  • Присъствени семинари и тренинг сесии
  • Групи за учене чрез действие и рефлексия
  • Онлайн сесии и дискусии
  • Практически задания с обратна връзка
  • Индивидуални консултации и подкрепа
  • Учебни материали и ресурси.

Програмите обхващат необходимите компетенции за ниво 5 на квалификация по мениджмънт спрямо рамката на британските професионални стандарти.

Повече информация за програмите на ILM

Публикувано в ILM. Постоянна връзка.