Заявете участие

Предприемачеството: Добрите примери в България – Венцислав Славков – СПЕСИМА ООД

Фондация „Контакти без ограничения“ стартира Дискусионен клуб по приложна икономика с гостоприемството на Божидар Данев и със съдействието на департаменти „Икономика“, „Бизнес администрация“, Публична администрация“. Дискусиите ще създават възможност за обсъждане на актуални въпроси по предварително обявена тема, касаеща макроикономическите проблеми на страната.
Дискусиите ще бъдат насочени към студенти и докторанти от НБУ и отворени за възпитаници на други висши учебни заведения и предназначени за всички с интереси в областта на приложната икономика и бизнес администрация.
За гости ще бъдат канени личности с принос, постижения и доказани качества в областта на приложната икономика у нас и в чужбина.
Гост на третото издание на Дискусионен клуб по пиложна икономика е д-р инж. Венцислав Славков – управител на „Спесима“ ООД от 1989 г. и председател на УС на Клъстер «Мехатроника и автоматизация». Член е на УС на БСК от 2014 г.
Компанията „Спесима“ ООД е специализирана в развитието и внедряването на системи за автоматизация на промишленото производство, основно леярската промишленост. От 1998 г. 49% от „Спесима“ са собственост на немската Frech Group – една от най-големите компании в света за производство на машини за хоризонтално леене на алуминиеви сплави под високо налягане. Чрез германските си партньори българската компания продава роботите си в над 30 страни на три континента. Фирмата сътрудничи тясно със специалисти от Технически университет – София и институтите на БАН. Студенти и стажанти редовно се обучават в „Спесима“ ООД, където подготвят своите проекти и дипломни работи.
Венцислав Славков е завършил Техническия университет в София и има две магистратури – „Двигатели с вътрешно горене“ и „Механични системи в роботиката“. Има и диплома по „Инженерна журналистика“ от Софийския университет. Преминал е редица специализации по роботика в Казахстан, Германия, Белгия и др.

Публикувано в Дискусионен клуб. Постоянна връзка.