Заявете участие

Обучение на фотографи и оператори за снимане в екстремни условия

40 часа с Красимир Стоянов **

Курсът запознава студентите с основни умения и знания, необходими за гарантиране на безопасността им при работа в опасна за живота и здравето им среда.
Теми в курса:
1. Въведение в тематиката
2. Особености на работа в екстремна среда
3. Познания и приложение на различни съоръжения в обезопасителните дейности
4. Елементи на обезопасяване
5. Медицински аспекти на проблемите свързани с работа в екстремна среда
6. Безопасност при снимане от параплан, мотопараплан, мотоделтаплан и хеликоптер

 

Публикувано в Изкуство. Постоянна връзка.