Заявете участие

Оцеляване и ориентиране в природата

Оцеляване и ориентиране в природата

30 ч. с д-р Славейко Серафимов.

Този курс ще запознае студентите с основните принципи и правила необходими при ориентиране и оцеляване в непознати местности, тяхното прилагане за запазване живота и здравето им. Курсът изцяло е с практическа насоченост. Преподавателят е бил в  специалните служби и  има  практически опит в Южна Америка и Русия.

 Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

 Основните принципи и правила необходими при ориентиране и оцеляване в непознати местности.

2) могат:

Да запазят живота и здравето както на себе си, така и на тези които са с тях  и/или около тях, прилагайки наученото от курса.

 

Публикувано в Спорт и здраве. Постоянна връзка.