Заявете участие

Арт терапия 

  • Арт терапевтичен процес.
  • Визуални пластични изкуства – арт терапевтични техники.
  • Музика – музикотерапевтични техники.
  • Психодраматични техники.
  • Практика по арт терапия

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Изкуство, Човек и общество. Постоянна връзка.