Заявете участие

Интериор 

Интериорен дизайн (І част). Продуктов дизайн (І част). Дизайн на обществена среда (І част). Приложна графика. AutoCAD – Двуизмерно компютърно проектиране. Макетиране.

Интериорен дизайн (ІІ част). Продуктов дизайн (ІІ част). Дизайн на обществена среда (ІІ част). Двуизмерна компютърна графика. Триизмерно компютърно проектиране.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Изкуство. Постоянна връзка.