Заявете участие

Конструиране и моделиране на облекло. CAD CAM системи

Конструиране на облекло. Моделиране на облекло. Конструиране и моделиране на облекло с CAD CAM система „OPTITEX“. „OPTITEX“ – градиране и редене на маркери. CAD CAM система „SPEEDSTEP“ – основни принципи на системата. CAD CAM система „SPEEDSTEP“ – дизайнерски модул. Технология и организация на шевното производство.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Възможност за работа в РИЛА СТИЛ ЕООД*

Публикувано в Изкуство. Постоянна връзка.