Заявете участие

Медийна академия

Похвати на журналистите и правила в медийното поведение, работа с камера и пред камера. Етика и манипулация в медиите, как се произвеждат събития и как се отразяват в преса, радио и телевизия.

Как се правят новини. Работа на продуцента, репортера, оператора.

PR и поведение пред камера. Специфика на интервюто за пресата, радиото и телевизията.

Реакции при криза и изграждане на медиен образ. Успешният PR в кризисна ситуация, успешното поведение и как журналистите стигат до аудиторията.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество. Постоянна връзка.