Заявете участие

Мениджмънт на хотелиерство и ресторантьорство 

Управление на туристическия бизнес. Управление на хотели. Управление на ресторанти. Реклама и PR в туризма. Маркетинг в туристическата индустрия.

Управление на човешки ресурси в хотелиерството и ресторантьорството.

Стаж.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Икономика. Постоянна връзка.