От ИЛИЯНЦИ до НАСА с г-жа Мариана Печеян

На 22 март 2016 г. гост на Дискусионния клуб по приложна икономика бе
г-жа Мариана Печеян – управител на ВСК Кентавър – производител на прецизни инструменти за металообработване, екипировка за машини с ЦПУ, детайли за различни видове стругове, изработване на дървообработващи машини. В едночасов спонтанен разговор Г-жа Печеян сподели опита си и нелекия път при реформиране на социалистическия модел на управление у нас към пазарните икономически модели и практики на управление. Разказа как се работи за създаване на успешно партньорство. Сподели с аудиторията две поговорки. Арменската учи: „може да е малко чекмедже, но да мое“. А еврейската съветва: „Ако вече си развил един успешен бизнес е добре да започнеш да се оглеждаш за нови предизвикателства.” Запозна по-младата публика за първоначалните си сблъсъци с профсъюзните организации, работещи за лични, а не за подобряване на качеството на работа в предприятието. В отговор на неспиращата дискусия за връзката между бизнеса и образованието д-р Георги Текев – изпълнителен директор на НБУ, предложи на г-жа Печеян, в качеството и на успешна бизнес дама, да даде професионално мнение за съдържанието и качеството на програмите по икономика и бизнес управление НБУ, като сподели и до колко те кореспондират с очакванията на бизнеса.
По традиция продължихме разговорите в неформална обстановка. Студентите получиха любезна покана от г-жа Печеян за посещение на предприятията й в Дряново.
За повече информация и преглед на дискусиите посетете ФБ страницата на Дискусионен клуб по приложна икономика https://www.facebook.com/dcae.nbu.bg/ , където ще намерите и записи от предходните ни срещи.

Следващата среща на ДКПИ ще се проведе през месец април.


Публикувано в Без категория, Дискусионен клуб | Comments Off

Трансформации в банковите индустрии с доц. Емил Хърсев

На 23 февруари 2016 г. се проведе ежемесечната среща на Дискусионен клуб по приложна икономика. Гост на ДКПИ бе доц. Емил Хърсев с модератор Веселин Данев. Темата на дискусията бе Трансформация в банковите индустрии. Емил Хърсев говори за случващото сe в банковия сектор през последните дни, месеци и години.
За тези, които не успяха да присъстват, а темата е била любопитна за тях, могат да посетят сайта на Център за професионално и продължаващо http://cpo.nbu.bg/?p=587 и ФБ страницата на Дискусионен клуб по приложна икономика https://www.facebook.com/dcae.nbu.bg/ , където ще намерите и записи от предходните ни срещи.
Следващата среща на Клуба ще бъде на 22 март 2016 г. в аудитория „Божидар Даневи”, НБУ.

Публикувано в Без категория, Дискусионен клуб | Comments Off

За високите токчета и стъкления таван в бизнеса с Диана Митева

На 21 януари 16 г. Дискусионен клуб по приложна икономика проведе деветата си среща в аудитория „Божидар Данев”, НБУ. Гостува ни г-жа Диана Митева – член на УС на банка ДСК и изпълнителен директор – първата дама, която взема участие в дискусиите на Клуба.
Г-жа Митева сподели с участниците в срещата за професионалния си път и годините прекарани в банковата сфера. Разкри пред аудиторията, че таван, а още по-малко стъклен, в бизнеса няма. Всичко зависи от целите и предизвикателствата, които човек поставя пред себе си. За пореден път стана ясно, че любопитството и непрестанното усъвършенстване и учене са в основата на успеха. Учене под най-различни форми, за нуждата от положителна нагласа към околните и качествата, които непрестанно се опитва самата тя да развива, като търпение, уважение, общуването.
За тези, които не успяха да присъстват, а темата за високите токчета и стъкления таван в бизнеса им е била любопитна, публикуваме едно интервю на Диана Митева пред в. Капитал http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zhenite_v_biznesa/2014/12/11/2434959_diana/

Благодарим за невероятната среща и въодушевлението, с което ни зареди Диана.
За повече информация и преглед на дискусиите посетете ФБ страницата на Дискусионен клуб по приложна икономика https://www.facebook.com/dcae.nbu.bg/ , където ще намерите и записи от предходните ни срещи.

Следващата среща на ДКПИ ще се проведе на 23 февруари 2016 г. По темата „Трансформация в банковите индустрии” ще разговаряме с г-н Емил Хърсев.

DSC_0072

DSC_0074

DSC_0080 copy

DSC_0081

DSC_0083 copy

DSC_0084

DSC_0085

DSC_0063

DSC_0064

DSC_0065

Публикувано в Дискусионен клуб | Comments Off

Един белгиец в страната на чудесата с Филип Ромбаут

Ноемврийската среща на Дискусионен клуб по приложна икономика (ДКПИ) откри г-н Филип Ромбаут /Агрополихим АД/. Модератор на срещата бе г-н Веселин Данев. Ф. Ромбаут разказа пред участниците за живота преди и след пристигането си в България. Посочи трудностите при стартиране на бизнес у нас и окуражи младите хора да поемат повече рискове, да пътуват и да не се боят от предизвикателствата. Филип Ромбаут сподели пред публиката и за първите си стъпки, направени в частния бизнес; за изборите, които всеки трябва да направи в живота. В последните минути на разговора организаторите включиха в дискусията и Виктор Ромбаут (22г.) – един от най-младите предприемачи в България. Виктор започва висшето си образование в Канада преди три години. Решава обаче, че това не е неговия път и прекъсва обучението си на обещаващ химик. Пристига в България, но големият морски град Варна не се оказва предизвикателство за него, затова заминава за град Видин. Там поема ръководството на почти фалирал фонд за земеделска земя, като организира нов екип, прави промени, взима тежки, но отговорни решения. След едногодишен упорит труд Виктор извежда компанията на печалба. Противно на очакванията, младият Ромбаут сподели, че не се съветвал с баща си, а е действал и е правил необходимите стъпки заедно със своя екип. По традиция разговорите с интересните събеседници на ДКПИ се преместиха и продължиха в неформалната обстановка на Био бара на НБУ.

Малко преди Коледа, на 17 декември /четвъртък/ очаквайте следващата среща на ДКПИ, когато ще ни гостува друг интересен събеседник – г-н Петър Ризов. Модератор на срещата ще бъде д-р Божидар Данев. Заповядайте.

За повече информация можете да ни следите и на фейсбук страницата на ДКПИ: https://www.facebook.com/dcae.nbu.bg/

Публикувано в Дискусионен клуб | Comments Off

Обща рамка за оценка CAF 2013

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът изгражда необходимите компетентности – знания, умения и нагласи – необходими за ефективно консултиране и подкрепа на прилагането на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013 в публичния сектор на Република България, с особен фокус на организациите от държавната администрация.

Целите на курса са:

Общи цели:

1. Да запознае обучаваните с принципите на TQM чрез провеждане на самооценка в рамка, съответстваща на цялостния цикъл на управление на качеството PDCA (планирай – изпълни – провери – действай)
2. Да създаде умения за организационна диагностика на организации от публичния сектор (държавна администрация) и създаване на последващ план за цялостно подобрение на административната дейност
3. Да създаде умения за използване на общата рамка на CAF 2013 за интегриране на прилаганите в администрацията на териториалния орган на изпълнителна власт системи, модели и подходи за управление
4. Да създаде умения за консултиране и подкрепа при обучението на публичната организация чрез създаване на благоприятстваща обмена на добри административни практики среда
5. Да създаде умения за развитие на организационната култура на организациите в публичния сектор

І-2. Специфични цели:

1. Да изгради специфична компетентност за управление на качеството на административната дейност с методите, подходите и инструментите за организационно съвършенство
2. Да изгради специфична компетентност за прецизна организационна (само)диагностика на организацията по отношение на ефективността на прилаганите основни и помощни процеси
3. Да изгради специфична компетентност за оценка на съответствието на административната практика с нормативно установените стандарти за административна дейност и спрямо посочените като добри европейски административни практики
4. Да изгради специфична компетентност за оценка на ефективността на съществуващата и прилагана система за планиране, контрол и управление на изпълнението в администрацията на териториалния орган на изпълнителната власт
5. Да изгради умение за създаване на среда за обсъждане, анализ и оценка на административната дейност с участието на всички служители
6. Да изгради умение за разпознаване и открояване на силните страни и областите на подобрение на административната дейност
7. Да изгради умение за полагане на основата на средносрочен и дългосрочен процес на непрекъсната усъвършенстване чрез изпълнение на план за подобрение
8. Да изгради умение за ориентиране на административната дейност на организацията от публичния сектор към резултати
9. Да изгради умение за насърчаване на отварянето на административната дейност към заинтересованите от нейните резултати страни .

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Студентите да имат знания и/или умения:

Компетенности и опит в стратегическо и оперативно управление на изпълнението в публичния сектор (държавната администрация). Общи познания (и опит) по прилагане на системи за управление на качеството в публичния сектор. Опит и компетентности в областта на обучението за възрастни.

КОМПЕТЕНЦИИ
Успешно завършилите курса студенти:
1) знаят:

Възникването и развитието на концепцията за цялостно управление на качеството (TQM) и прилагането и в публичния сектор.
Приложението на Осемте принципа за организационно съвършенство и Цикъла на Деминг PDCA за повишаване качеството на административната дейност и подобряване на изпълнението в публичните организации.
Добрите практики за самостоятелно и в интегрирани формати прилагане на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013 за нуждите на организациите от публичния сектор на Европейски съюз.

2) могат:

Да използват инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013 при организационна диагностика и анализ на организации в публичния сектор (държавна администрация, обучителни организации и др.)
Да консултират и подкрепят групите за самооценка в организациите при прилагане на инструмента за организационно съвършенство CAF 2013, както и професионалното и политическото ръководство – при усъвършенстване и подобряване на управлението на организацията със средствата и подходите на цялостното управление на качеството.
Да преглеждат и анализират добри практики по прилагане в публичния сектор на Европейски съюз, САЩ, Япония и др. и на други инструменти за организационно съвършенство (Deming Prize, MBNQA, EFQM, ISO 9004) в контекста на бенчмаркинг и бенчлърнинг.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

Мултимедийни презентации, учебни филми, интернет базирани е-инструменти и бази данни и др.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
Български

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

Управление на качеството в публичния сектор. Системи, модели и инструменти за организационно съвършенство (Deming Prize, MBNQA, EFQM, ISO 9004, CAF 2013)
Структура и съдържание на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013. Същност на холистичния подход.
Система за оценяване на инструмента за организационно съвършенство CAF 2013 – класическо и фино точкуване. Ролята на доказателствата.
Процес на прилагане на CAF 2013 в организацията: “Десет стъпки по пътя към съвършенство” Структура, съдържание и роля на Доклад за самооценката.
Обхват и съдържание на областта на подобрение. Как да приоритизираме – приложение на принципа на Парето – Юран.
Непрекъснато усъвършенстване с CAF 2013 – интегрирани формати.
Планиране на процеса на непрекъснато усъвършенстване – План за подобрение.
От Доклад за самооценката към Плана за подобрение
Консултиране и подкрепа на групата за самооценка – Индивидуална фаза
Консултиране и подкрепа на групата за самооценка – Фаза на консенсуса
Практика по прилагане на CAF 2013. Научени уроци. Преодоляване на съпротива и прегради. Консултиране и подкрепа на професионалното и политическото ръководство на организацията при прилагане на CAF 2013
Процедура на външна обратна връзка. Регистрация с използване на е-среда и координация с националния и европейския ресурсен център.

ЛЕКТОР

СВЕТЛАН ПАСКАЛЕВ КАРТАЛОВ
МИЛЕНА МИНКОВА

ХОРАРИУМ 30

Цена на обучението: 300лв.

Публикувано в Курсове | Comments Off

По корпоративната стълба с Петър Ризов

На 17 декември 15 г. Дискусионен клуб по приложна икономика с гостоприемството на д-р Божидар Данев проведе ежемесечната си среща в Нов български университет. Гост на Клуба беше изпълнителния директор на Management Financial Group – г-н Петър Ризов. Г-н Ризов сподели с удоволствие житейския си и професионален опит със студенти и гости.

Модераторът на дискусията д-р Божидар Данев провокира госта, подтиквайки го да разкаже за непрестанния устрем и желание за развитие в полето на корпоративните индустрии. Г-н П. Ризов сподели, че основен плюс за успешното развитие на човек е да не изпитва страх от мисълта, че може да загуби работното си място. Посланието на госта към студентите беше, че трябва да се учи непрекъснато, да се пътува, да се вярва в собствените знания и умения и с това отговори и на зададените въпроси от студенти и докторанти в залата.

Дискусионен клуб по приложна икономика с гостоприемството на д-р Божидар Данев Ви пожелава Весела Коледа и успешна Нова година.

Следващата среща на Клуба ще бъде през януари 2016 г.

Повече информация за срещите и гостите на ДКПИ може да намерите https://www.facebook.com/dcae.nbu.bg/

 

Публикувано в Дискусионен клуб | Comments Off

За смисъла и формата на обучение по бизнес и финанси с проф. Стоян Сгурев

Дискусионен клуб по приложна икономика откри срещите си за есенния семестър на учебната 2015/16 година с беседа на проф. Стоян Сгурев, преподавател в ESSEC, Франция. Дискусията бе на тема: „За смисъла и формата на обучение по бизнес и финанси“.

Проф. Сгурев и Веселин Данев-модератор представиха възгледите си по отношение на формата на образование по бизнес и финанси у нас, като направиха съпоставки с техния опит в университетите и бизнес училищата в Америка и Европа. Интересни бяха въпросите, свързани с чисто практическото обучение и доколко е възможно то да бъде развито у нас. Дискусията се разгърна непосредствено с ползи и за двете страни. Това е и една от основните цели на организаторите, да създават атмосфера на свободна комуникация, където мнението им да бъде чуто и взето под внимание.

Следващата среща на Дискусионен клуб по приложна икономика ще бъде на 26 ноември (четвъртък). Мястото на срещата и часа са известни – галерия УниАрт, 18.00 часа.

Повече информация за следващата среща, темата и госта на Дискусионен клуб по приложна икономика следете на ФБ страницата на Клуба https://www.facebook.com/events/1144198018976083/ или на http://cpo.nbu.bg/?cat=27

12316445_554025688097086_7921933542523743102_n

Публикувано в Дискусионен клуб | Comments Off

Керамика и порцелан – АТЕЛИЕ В РАНИЦА

Наименование на курса: Керамика и порцелан – Ателие в раница

Лектор: доц. д-р Моника Попова

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА
Курсът е насочен към изразни средства като керамика, порцелан, рисунка, колаж и др. Създаден е с цел да обучава курсисти в творческа мобилност при работа с различни пластични средства, като приоритет ще имат керамиката и порцелана.
Решавайки да се занимава с изкуство ( или по-специално с керамика) курсистът ще бъде обучен да го реализира навсякъде. Не е необходимо да притежава електрическа пещ, за да създава художествена керамика, може да я сътвори дори и в гората.
Студентите ще бъдат запознавани с различните видове живописни, рисунъчни, графични, фотографски и други подглазурни и надглазурни техники, които са приложими в съвременната керамика, която е проекция на начинът ни на живот и работа.
Миграцията е начин на живот на новия човек, такова трябва да е и негвото изкуството- мобилно, адаптивно и полезно.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Студентите да имат знания и/или умения:
• ДА ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО;
• ДА ИМАТ ПОЗНАНИЯ ПО РИСУВАНЕ И СТИЛИЗИРАНЕ;
• ДА ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО, РИСУНКАТА, ПИСМЕННИЯ ЗНАК, ВИЗУАЛНИЯ ОБРАЗ, СИМВОЛИКА ;
• ДА ИМА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТВОРЧЕСКИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ;
• ДА ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪВРЕМЕННАТА КЕРАМИКА, ПОРЦЕЛАНА И ДИЗАЙНА;
• ДА ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЪРФОРМЪНСА.
КОМПЕТЕНЦИИ
Успешно завършилите курса студенти:
1) знаят:
– да създават изкуство с почти всички изразни средства дори и когато са на път, или в ситуация различна от това да твориш в статика;
– да експериментират творчески и да са нестандартни като автори;
– да създават дизайнерски продукт с минимални средства и в различни ситуации;
– да комбинират керамичният и порцеланов материал с други видове материали;
– да създават художествено- творчески продукт в неговата цялостна разработка;
– да боравят с класически и съвременни подглазурните и надглазурни рисунъчни техники върху керамика и порцелан;
– да колажират върху повърхности от различно естество;
– да прехвърлят изображения върху повърхности от различен материал ( с приоритет върху керамика и порцелан );
– да създават живописни, графични и колажни произведения върху керамика, порцелан и други изразни средства.
– да изграждат пещ в нестандартни екстериорни пространства
– да изпичат керамика и порцелан в преносими пищи;
– да източват керамика на мобилно точарско колело, пригодено за нестандартно ползване;
– да знаят процесът на създаване на гипсов калъп за тиражиране на керамично и порцеланово изделие.
2) могат:
– да създават артистично изкуство с различни средства и в различни пространства;
– да създават дизайнерски порцеланови и керамични обекти с различни средства и в различни пространства;
– да изпичат своите керамични произведения в редукционни пещи създадени от самите тях;
– ще могат да създават своите подвижни ателиета в нетрадиционна среда;
– ще могат успешно да създават керамичен и порцеланов краен продукт с акцент върху рисунъчния, графичния и колоритния ефект, посредством разнообразни декоративни подглазурни и надглазурни технологични възможности.
– ще могат да създават гипсови калъпи за мултиплициране на керамични и порцеланови изделия.
– ще могат с минимални средства да създават мащабни тримерни форми за интериорни и екстериорни пространства.


IMG_0001 IMG_7972 IMG_0014 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
(творческа база; ;изложбени пространства; мултимедия; слайдове; учебни филми;CD; албуми и др.)

• Професионални ателиета, пещни пространства, мултимедия, албуми, всички материали за един цялостен керамичен процес.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
• Български, руски и английски

Едногодишна програма

цената на обучението е в размер на 600 лв.

 

За информация и записване:
Мария Тумбева
02/ 81 10 268
mtumbeva@nbu.bg

 

Публикувано в Изкуство | Comments Off

Управление на творческите индустрии

УПРАВЛЕНИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ
четири беседи с

проф. Стоян В. Сгурев (ESSEC – Paris)

Беседите имат за цел да обсъдят исторически процеси и съвременни тенденции в развитието на творческите индустрии. Фокусирайки се върху няколко творчески индустрии, беседите обсъждат основни социално-икономически процеси като оценяване на качество, риск толерантност, креативност и иновации, конкуренция и конкурентно преимущество, диференциация и интернационализация.

Форматът е между-дисциплинарен, взаимствайки понятия и рамки на интерпретация от социологията, икономиката и организационнaта психология.

 

13-1

Беседа 1: Въведение. Основни характеристики на творческите индустрии – прилики и разлики от други индустрии. Творческите индустрии в историческа перспектива – Медичите, Луи XIV, ранния 20-ти век.

Беседа 2: Опера/Театър

Беседа 3: Музеи

Беседа 4: Пазар на изкуство

Със съдействието на „Център българо-европейски културни диалози“

Визитка:
Стоян В. Сгурев е завършил социология в Софийския университет. Доктор на науките от Станфордския университет. Специализира в MIT (Sloan School of Management) – Cambridge, USA. Понастоящем е професор в ESSEC Business School – Париж.
Изследователската му работа е в сферата на културните индустрии, по-специално опера, балет и пазар на изкуство. Публикува в социологически и мениджмънт списания, както и в популярната преса. Статиите му са достъпни на Research Gate. В момента работи по книга за креативността в художествената сфера.

Програма

03 ноември 15 г., 14:00 ч. – Въведение. Основни характеристики на творческите индустрии – прилики и разлики от други индустрии. Творческите индустрии в историческа перспектива – Медичите, Луи XIV, ранния 20-ти век.

04 ноември 15 г., 14:00 ч. – Опера/Театър

05 ноември 15 г., 14:00 ч. – Музеи

06 ноември 15 г., 14:00 ч. – Пазар на изкуство

Такса регистрация: 50 лв. (за външни участници)
Студенти на НБУ – безплатно

Необходими стъпки за РЕГИСТРАЦИЯ и достъп до система МУДЪЛ:

 1. Регистрация от сайта на НБУ
 2. След регистрацията ще Ви бъде изпратен факултетен номер
 3. С получения номер може да платите по банков път или на каса в НБУ. В „основание за плащане“ впишете получения факултетен номер.
 4. Получавате достъп до система МУДЪЛ на НБУ и до материалите за самоподготовка преди  беседите.
 5.  При желание може да получите сертификат за участие

 

За информация:

mtumbeva@nbu.bg
02/ 81 10 268
0896 736 486

Публикувано в Семинари | Етикети: | Comments Off

OSD – Немски език

НБУ има статут на изпитен център и провежда изпити за придобиване на международно валидния сертификат на OSD.

30-31.01.2016; 28-29.05.2016; 08-09.10.2016

Публикувано в Сертификационен център | Comments Off

Дневни полуинтензивни курсове по чужд език

Понеделник, сряда и петък по 2 учебни часа, от 7.30 до 9.00 или от 16.00 до 17.30
Свидетелство за чуждоезикова специализация

Публикувано в Чужди езици | Comments Off

Предприемачеството: Добрите примери в България – Венцислав Славков – СПЕСИМА ООД

Фондация „Контакти без ограничения“ стартира Дискусионен клуб по приложна икономика с гостоприемството на Божидар Данев и със съдействието на департаменти „Икономика“, „Бизнес администрация“, Публична администрация“. Дискусиите ще създават възможност за обсъждане на актуални въпроси по предварително обявена тема, касаеща макроикономическите проблеми на страната.
Дискусиите ще бъдат насочени към студенти и докторанти от НБУ и отворени за възпитаници на други висши учебни заведения и предназначени за всички с интереси в областта на приложната икономика и бизнес администрация.
За гости ще бъдат канени личности с принос, постижения и доказани качества в областта на приложната икономика у нас и в чужбина.
Гост на третото издание на Дискусионен клуб по пиложна икономика е д-р инж. Венцислав Славков – управител на „Спесима“ ООД от 1989 г. и председател на УС на Клъстер «Мехатроника и автоматизация». Член е на УС на БСК от 2014 г.
Компанията „Спесима“ ООД е специализирана в развитието и внедряването на системи за автоматизация на промишленото производство, основно леярската промишленост. От 1998 г. 49% от „Спесима“ са собственост на немската Frech Group – една от най-големите компании в света за производство на машини за хоризонтално леене на алуминиеви сплави под високо налягане. Чрез германските си партньори българската компания продава роботите си в над 30 страни на три континента. Фирмата сътрудничи тясно със специалисти от Технически университет – София и институтите на БАН. Студенти и стажанти редовно се обучават в „Спесима“ ООД, където подготвят своите проекти и дипломни работи.
Венцислав Славков е завършил Техническия университет в София и има две магистратури – „Двигатели с вътрешно горене“ и „Механични системи в роботиката“. Има и диплома по „Инженерна журналистика“ от Софийския университет. Преминал е редица специализации по роботика в Казахстан, Германия, Белгия и др.

Публикувано в Дискусионен клуб | Comments Off

Публичният дълг: Cui Bono? – Владимир Каролев и Николай Василев

На 18.03.2015 г. от 18:00 ч. Фондация "Контакти без ограничения" отваря врати за втората среща на Дискусионен клуб по приложна икономика" с гостоприемството на Божидар Данев и със съдействието на департаменти "Икономика", "Бизнес администрация", "Публична администрация". Дискусиите създават възможност за обсъждане на актуални въпроси касаещи макроикономикческите проблеми на страната.
Дискусите са насочение към студенти, докторанти и отворени за възпитаници на други висши учебни заведения и предназначени за всички с интерес в областта на приложната икономика и бизнес администрация.
За гости ще бъдат канени личности с принос, постижения и доказани качества в областта на приложната икономика у нас и в чужбина.
Гост лектори на второто събиране на клуба са Владимир Каролев и Николай Василев, където ще бъде дискутирана тематa за "Публичният дълг:CuiBono?"

11057275_794822440610253_6552269709194795571_n

Публикувано в Дискусионен клуб | Comments Off

„Как да ги стигнем латвийците?“ – Бисер Манолов

Фондация „Контакти без ограничения“ и Дискусионен клуб по приложна икономика с гостоприемството на Божидар Данев и със съдействието на департаменти „Икономика“, „Бизнес администрация“, Публична администрация“ организират публична дискусия на тема: Как да ги стигнем латвийците?. Дискусиите създават възможност за обсъждане на актуални въпроси по предварително обявена тема, касаеща макроикономическите проблеми на страната.
Дискусиите са насочени към студенти и докторанти от НБУ и отворени за възпитаници на други висши учебни заведения и предназначени за всички с интереси в областта на приложната икономика и бизнес администрация.
За гости ще бъдат канени личности с принос, постижения и доказани качества в областта на приложната икономика у нас и в чужбина.

Линк към статията „Поне да ги стигнем латвийците….“

http://www.bissermanolov.com/2015/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/

БИСЕР МАНОЛОВ
Финансист. Член на борда на Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите. Един от създателите на Българската дилърска асоциация.
Има магистърска степен по икономика от УНСС. От 1990 г. работи в банковия сектор. Един от основателите на Българската дилърска асоциация и неин председател в периода 1998-2002 г. Член е и на изпълнителния съвет на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозитите. Избран за председател на борда на Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите от правителството на Симеон Сакскобургготски. Мандатът му е продължен от Тройната коалиция. Върнат в борда от квотата на Асоциацията на търговските банки.

Публикувано в Дискусионен клуб | Comments Off

Курсове по музика

MUSQ400 Музикално изпълнение – 30 часа с корепетитор
MUSQ401 Музикално изпълнение – 30 часа без корепетитор
MUSQ402 Музикално изпълнение – 15 часа с корепетитор
MUSQ403 Музикално изпълнение – 15 часа без корепетитор
MUSQ404 Музикално изпълнение – 15 часа акомпанимент
SCEQ018 Орган 1 част  – 15 часа
SCEQ019 Орган 2 част – 15 часа
SCEQ026 Орган 3 част – 15 часа

Преподаватели

 

За контакт:

Мартин Стоянов

mstoyanov@nbu.bg, 02/8110472

 

Публикувано в Изкуство, Курсове | Comments Off

Лятна джаз академия

Милчо Левиев – пиано, България/САЩ
R&BB (Rythm & Bulgarian Blues)

Световно известен изпълнител, виртуозен пианист, композитор-новатор, диригент и преподавател в областта на класиката и джаза

1- 10 септември, 2015, Нов български университет

Гала концерт 10 септември, 2015, 21:00 ч., Sofia Live Club на най-добре представилите се от Академията, със специалното участие на преподавателите. Прослушването на всички инструменталисти и певци, джаз и класически музиканти, без възрастови ограничения ще бъде на 1 септември 2015, 15:00 ч., Аула, Нов български университет или чрез материали, изпратени по интернет. Подгответе 3 пиеси (джаз/поп стандарти, класически или авторски композиции) в бързо, умерено и бавно темпо.

За информация и регистрация

Вики Алмазиду – вокал, Гърция
The Art of Singing

(за начинаещи и напреднали певци и музиканти)

Международно известна певица и преподавател. Създател на първия в Гърция клас по джаз пеене през 1988 г. в Съвременната консерватория – Тесалоники, където преподава и до днес.

1- 10 септември, 2015, Нов български университет

Гала концерт 10 септември, 2015, 21:00 ч., Sofia Live Club на най-добре представилите се от Академията, със специалното участие на преподавателите. Прослушването на всички инструменталисти и певци, джаз и класически музиканти, без възрастови ограничения ще бъде на 1 септември 2015, 15:00 ч., Аула, Нов български университет или чрез материали, изпратени по интернет. Подгответе народна или етно песен, джаз стандарт, една песен по избор на кандидата.


За информация и регистрация

Дейвид Мъри – саксофон, САЩ

The techniques & attitudes of Loft Jazz and how to retain high levels of creativity
What I intend to bring to the Summer Camp is to explain that the most important music inside of each one of us is the music that has yet to be played, that’s where creativity comes from. I want this new generation to touch some of that creative spirit of Loft Jazz.

1- 10 септември, 2015, Нов български университет

Гала концерт 10 септември, 2015, 21:00 ч., Sofia Live Club на най-добре представилите се от Академията, със специалното участие на преподавателите. Прослушването на всички инструменталисти и певци, джаз и класически музиканти, без възрастови ограничения ще бъде на 1 септември 2015, 15:00 ч., Аула, Нов български университет или чрез материали, изпратени по интернет. Подгответе 3 пиеси (джаз/поп стандарти, класически или авторски композиции) в бързо, умерено и бавно темпо.


За информация и регистрация

Грегори Симадопулос – пиано, Гърция
Improvisation Tips

(поп и джаз пеене, етно-джаз, уърлд мюзик)


Преподавател по джаз пиано в Консерваторията в Северна Гърция, Консерваторията в Солун, Консерваторията “Ф. Нака”, Консерваторията “К. Матсигу” и Общинската консерватория на Кавала.

1- 10 септември, 2015, Нов български университет

Гала концерт 10 септември, 2015, 21:00 ч., Sofia Live Club на най-добре представилите се от Академията, със специалното участие на преподавателите. Прослушването на всички инструменталисти и певци, джаз и класически музиканти, без възрастови ограничения ще бъде на 1 септември 2015, 15:00 ч., Аула, Нов български университет или чрез материали, изпратени по интернет. Подгответе 3 пиеси (джаз/поп стандарти, класически или авторски композиции) в бързо, умерено и бавно темпо.

За информация и регистрация

Публикувано в Майсторски класове | Comments Off

Професионална квалификация „учител“

Квалификационна програма за хора, които не притежават педагогическо образование

 

Два семестъра

 

В програмата: педагогика, методика, психология, аудио-визуални и информационни технологии, хоспетиране, педагогическа практика/

 

 

Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Comments Off

Конструиране и моделиране на облекло. CAD CAM системи

Конструиране на облекло. Моделиране на облекло. Конструиране и моделиране на облекло с CAD CAM система „OPTITEX“. „OPTITEX“ – градиране и редене на маркери. CAD CAM система „SPEEDSTEP“ – основни принципи на системата. CAD CAM система „SPEEDSTEP“ – дизайнерски модул. Технология и организация на шевното производство.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Възможност за работа в РИЛА СТИЛ ЕООД*

Публикувано в Изкуство | Comments Off

Инструктор по йога

60 часа с Даниел Петров**

Курсът има за цел да подготви инструктори по йога, да бъдат добре обучени в различните практики на йога – дихателна гимнастика, хата йога, аспекти на здравословната йога, йогистки похвати за забавяне на процесите на стареене, техники за релаксация и антистрес, основи на йогисткия масаж, както и основни познания за здравословния начин на хранене и диети.

 

 

Публикувано в Спорт и здраве | Comments Off

Онлайн търговия на финансови инструменти

30 часа с проф. д-р Р. Цончев и Андрей Стойчев, „Делтасток”**

Курсът има за цел:
– да повиши финансова грамотност и познания за търгуваните на световните пазари финансови инструменти,
– да изгради практически умения в онлайн търговията с финансовите инструменти, вкл. и чрез сключване на виртуални сделки основани на реална информация от световните пазари.
Мотивацията на курсистите може да бъде подкрепена с различни по своя характер бонуси, предоставяни в зависимост от резултатите от виртуалната търговия.

Практически упражнения и задачи, целящи усвояване на материята:

 • демо (симулативна) сметка за търговия за всеки курсист, чрез която той може да търгува онлайн различни видове финансови инструменти в реално време
 • задачи, които изискват внимателно анализиране и следене на финансовите пазари

КОМПЕТЕНЦИИ

            Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

 • същността на различните финансови инструменти, търгувани на световните пазари
 • подходите за анализ на търгуваните финансови инструменти
 • техниките за подаване на заявки за търговия на финансови инструменти

2) могат:

 • да търгуват финансови инструменти на световните пазари

 

Публикувано в Икономика, Информационни технологии | Comments Off

CINEMA 4D Архитектурен фотореализам

30 часа с арх. Т. Харалампиева и арх. С. Марковска**

Курс, който има за цел да задълбочи и конкретизира знанията и уменията на обучаваните в областта на визуализирането на архитектурни обекти, необходими за качествено и конкурентоспособно представяне на вашите проекти

 

Публикувано в Изкуство | Comments Off

Обучение на фотографи и оператори за снимане в екстремни условия

40 часа с Красимир Стоянов **

Курсът запознава студентите с основни умения и знания, необходими за гарантиране на безопасността им при работа в опасна за живота и здравето им среда.
Теми в курса:
1. Въведение в тематиката
2. Особености на работа в екстремна среда
3. Познания и приложение на различни съоръжения в обезопасителните дейности
4. Елементи на обезопасяване
5. Медицински аспекти на проблемите свързани с работа в екстремна среда
6. Безопасност при снимане от параплан, мотопараплан, мотоделтаплан и хеликоптер

 

Публикувано в Изкуство | Comments Off

Оцеляване и ориентиране в природата

Оцеляване и ориентиране в природата

30 ч. с д-р Славейко Серафимов.

Този курс ще запознае студентите с основните принципи и правила необходими при ориентиране и оцеляване в непознати местности, тяхното прилагане за запазване живота и здравето им. Курсът изцяло е с практическа насоченост. Преподавателят е бил в  специалните служби и  има  практически опит в Южна Америка и Русия.

 Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

 Основните принципи и правила необходими при ориентиране и оцеляване в непознати местности.

2) могат:

Да запазят живота и здравето както на себе си, така и на тези които са с тях  и/или около тях, прилагайки наученото от курса.

 

Публикувано в Спорт и здраве | Comments Off

XV МЕЖДУНАРОДЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС НА РАЙНА КАБАИВАНСКА

 (7-27 септември) 2015, София

11071614_1576898989215219_6197899195903413662_n (1)
Школата Кабaиванска
Основна ценност на университетското образование е създаването и развитието на школи на големи имена в науката и изкуството. Днес, когато повече от 15 години, успоредно със своята кариера, Райна Кабаиванска преподава на по-младото поколение свои колеги огромното наследство на класическия оперен театър, музикалният и академичният свят говорят за Школата Кабаиванска. Академия “Веки-Тонели” в Модена, Академия Киджана в Сиена и Нов български университет имат превилегията да бъдат част от нея. Майсторските класове по вокално майсторство и интерпретация на Райна Кабаиванска в Италия, последвани от тези в Испания, Франция, Швеция, България, Русия и Япония, създават през годините мрежа от музикални академии, театри и университети, верни на класическата вокална школа. В класовете участват млади изпълнители от Европа, Америка, Азия, Южна Африка, Австралия. Студентите от школата на Райна Кабаиванска и нейни стипендианти, се изявяват днес с признат успех в престижни оперни театри, фестивали и конкурси в целия свят. Сред учениците на Кабаиванска с международна кариера са Мария Агреста, Вероника Симеони, Андреа Каре, Мария Радоева, Яско Сато, Прити Йенде, София Соловий, Виктория Йео, Виржиния Тола и други.

Майсторският клас в Нов български университет
Своя първи майсторски клас в България, в НБУ, Райна Кабаиванска прави през 2001 г. От тогава до днес в него тя открива нови таланти, работи за тяхното оформяне и развитие, подпомага продължаващото им обучение и ги представя на международната оперна сцена. През годините повече от 100 млади оперни артисти от цял свят са се обучавали в майсторския клас в НБУ. След участие в майсторските класове на един от най-значимите сопранови гласове в света, са присъдени над 60 стипендии от Фонд “Райна Кабаиванска”, отворили пътя на много млади оперни артисти по най-големите оперни сцени в света. През 2010 г., по идея на Райна Кабаиванска и под егидата на НБУ, в София стартира проектът „Райна Кабаиванска представя свои студенти на световната оперна сцена“ с продукция на операта “Бохеми” със студенти на Райна Кабаиванска от България и от Италия в главните роли – спектакълът беше представен 6 пъти на сцената на Софийската опера през 2010 и 2011 г. През януари 2012 г. бяха представени и два спектакъла на „Бохеми“ в Театро комунале „Лучано Павароти“ в Модена, Италия. През декември 2012 г. бе реализиран и втори оперен спектакъл – „Вертер“ на Жул Масне, в партньорство между НБУ, Софийската опера и Театър „Ла Моне“ в Брюксел, Белгия.

XV Международен майсторски клас 2015 г.
От 7 до 27 септември 2015 г. ще се проведе XV Mеждународен майсторски клас на Райна Кабаиванска в НБУ.
Прослушването на кандидатите ще бъде на 7 септември в Софийската опера и балет и ще се проведе лично от Райна Кабаиванска.

Желаещите да се явят на прослушването за участие в майсторския клас могат да се регистрират на www.rainakabaivanska.net
Условията за участие са кандидатите да имат музикално образование или в момента да се обучават в музикално висше училище, да са на възраст до 32 години и да имат подготвени пет арии за конкурсното прослушване и за работа по време на майсторския клас.
10 избрани млади оперни певци от всички кандидати ще имат възможността да работят с Райна Кабаиванска върху усъвършенстване на вокалната си техника и актьорска интерпретация, както и да подготвят нови роли.
На 27 септември най-добрите участници в майсторския клас ще представят Гала концерт в Софийската опера и балет с оркестъра на оперния театър, под диригентството на Найден Тодоров и със специалното участие на Райна Кабаиванска. Гости на концерта ще бъдат директори на оперни театри, организатори на конкурси и фестивали, представители на импресарски агенции, национални и чуждестранни медии.

Фонд “Райна Кабаиванска”
По време на Гала концерта Райна Кабаиванска ще присъди стипендиите от нейния дарителски фонд. Стипендиите ще бъдат в три категории за обучение с голямата оперна актриса – за майсторския клас в Нов български университет; за майсторския клас в Академия Киджана в Сиена, Италия; специални едногодишни стипендии за Института „Веки – Тонели“ в Модена, Италия.
През 2002 г. голямата българска оперна актриса създава със свои средства дарителски фонд в НБУ за стипендии на млади оперни певци за обучение в България и Италия. През годините дарители на фонда са личности и организации, сред които Фондация „Америка за България“, Фантастико, Столична община, Alpha Bank и много други. През 2014 г. в Юбилейния благотворителен галаконцерт „Райна Кабаиванска представя звездите на операта“ участваха най-известните артисти от нейната школа – днес звезди в големите световни оперни театри, и станаха част от дарителите на нейния благотворителен фонд.

Срок за кандидатстване:
3 септември 2015 г.

Прослушване:
7 септември 2015 г., 10 часа, Софийска опера и балет

Провеждане:
8-26 септември 2015 г., Софийска опера и балет

Гала концерт:
27 септември 2015 г., Софийска опера и балет

За регистрация:
www.rainakabaivanska.net

 

За информация:
Георги Текев, Изпълнителен директор на НБУ,
Телефон: + 359 2 811 02 24
gtekev@nbu.bg

Има още

Публикувано в Майсторски класове | Comments Off

Майсторски клас по дигитален маркетинг

Програмата е предназначена за хора, търсещи кариера в областта на маркетинга и рекламата, както и за младши маркетинг специалисти, ангажирани в планирането, изпълнението и измерването на дигитални маркетингови стратегии.

Майсторският клас прeдлага лекции и практически занятия, водени от специалисти от реалния бизнес, които ще демонстрират последните тенденции, технологии и инструменти на дигиталния маркетинг.

Програмата обхваща модули, посветени на различните маркетингови канали в дигитална среда, вкл. маркетинг за търсещи машини, маркетинг в социалните мрежи, мобилен маркетинг. Ще бъдат подробно разгледани различни формати в дигиталната реклама, отчитането на ефективност, защитата на личните данни в Интернет и др.

Над 10 са лекторите в Майсторския клас, като сред тях са имената на представители на дигитални и медиа агенции, онлайн медии, рекламни мрежи, агенции за онлайн изследвания, телекомуникационни оператори и др.

Завършилите Майсторския клас ще получат солидна основа за кариера в сферата на маркетинга и рекламата и ще получат сертификат.

Подробна информация за програмата, лекторите и начините за записване за Майсторския клас на тел. +359 2 980 22 10 и 980 00 99 и имейли: glalova@nbu.bg; idobriyanova@nbu.bg

Базово ниво
Период на провеждане: 15-30.09.2015 (вечер от 18:00 до 21:10 часа, събота) – 38 часа

Място на провеждане: Нов български университет

Записване и цени:
до 31 юли 2015 – отстъпка 15% – 340 лв.
01-30 август 2015- отстъпка 10% – 360 лв.
01-10 септември 2015 – 400 лв.

 

Публикувано в Икономика, Информационни технологии | Comments Off

Майсторски клас на Людмил Ангелов

ШЕСТИ КЛАВИРЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ПРОФ. ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ

„ГОЛЕМИТЕ ПИАНИСТИ-КОМПОЗИТОРИ IV“

15 юни – 25 юни 2015

Срок за записване: 10 юни 2015

 
LAngelov948

Записването на кандидатите продължава до 10 юни 2015 и се извършва по един от следните начини:
чрез изпращане на е-mail: mstoyanov@nbu.bg с посочени данни от регистрационна форма;
чрез попълване на заявление за кандидатстване в НБУ – корпус 1, стая 504A.

Прослушване:
15 юни 2015, 09:30 часа,
Нов български университет, зала 506, корпус 1

Провеждане:

15 юни – 25 юни 2015 г., Нов български университет

Заключителен концерт на участниците в майсторския клас:

26 юни 2015 г., 19:00 ч., Зала 6 на НДК
Регламент:

 • Право на участие в майсторския клас на Людмил Ангелов имат изпълнители от 14 до 30-годишна възраст с музикално образование или особени творчески постижения.
 • За конкурсното прослушване кандидатите подготвят по свой избор: един виртуозен етюд и една пиеса от известен пианист-композитор с максимална продължителност 10 минути.
 • Допуснатите кандидати трябва да имат подготвено едно или повече произведения, различни от тези, изпълнени на прослушването. Избраният репертоар трябва да бъде съобразен с темата на майсторския клас.
 • Кандидатите от чужбина могат да изпратят запис от концертно изпълнение до 20.05.2014, за да участват в предварителна селекция.

След прослушването, за работа в майсторския клас се класират до 15 кандидати.
Най-добрите участници в майсторския клас ще се представят на Гала концерта в зала „България“.
Определени участници, показали изключително майсторство по време на майсторския клас ще получат възможността да участват в концерти в Испания, Полша и България.
Завършилите участници получават диплом от Нов български университет.
Майсторският клас е открит за публика.

Прослушване и провеждане:

След прослушването за работа в майсторския клас се класират до 15 кандидати. Завършилите участници получават диплом от Нов български университет. Майсторският клас е открит за публика.

Галаконцерт

Най-добрите участници в майсторския клас ще се представят на Гала концерт в зала „България“.

Стипендии:

 • Определен участник, показал изключително майсторство по време на класа ще получи възможност за представяне на концерт в рамките на международния музикален фестивал в Толедо, Испания.
 • Концерт с Пловдивска филхармония
 • Участие в концерт във Варшава – Български културен център.
 • Стипендия за обучение в курс в НБУ.

За информация:
e-mai: mstoyanov@nbu.bg
website: www.ludmilangelov.com
Информационна брошура
Регистрационна форма

 

Публикувано в Майсторски класове | Comments Off

КУРСОВЕ НА ПОЛЕВА ШКОЛА „БАЛКАНСКО НАСЛЕДСТВО“ BALKAN HERITAGE FIELD SCHOOL

Courses_BHFS List of courses - schools and workshops in field archeology, documentation, conservation and restoration of movable and immovable cultural monuments of the Southeastern Europe Heritage, organized by New Bulgarian University (NBU) and the „Balkan heritage“ Foundation (FBN), in cooperation with Bulgarian and foreign cultural institutions. The schools are organized annually and are conducted in English language. For more information and registration: http://www.bhfieldschool.org

Курсове_BHFS- школи и работилници по полева археология, документация, консервация и реставрация на движими и недвижими паметници на културното наследство на Югоизточна Европа, организирани от Нов български университет (НБУ) и Фондация „Балканско наследство“ (ФБН), в сътрудничество с български и чуждестранни културни институции. Школите са организирани ежегодно и са провеждани на английски език. За повече информация и записване на: http://www.bhfieldschool.org

 

 

Публикувано в Школи | Comments Off

Софийско бизнес училище – Мастър класове 2015 г. – предстои

Предстои стартирането на Софийско бизнес училище – Мастър класове 2015

Програма на Софийско бизнес училище 2015
SBS-2015_Programme _Draft-4

Untitled

За допълнителна информация
Мария Тумбева

Публикувано в Sofia Business School 2015 | Comments Off

Стъклото като изразно средство в изобразителното изкуство, дизайн и архитектура

Наименование: Стъклото като изразно средство в изобразителното изкуство, дизайна и архитектурата

Лектор: доц. д-р Константин Вълчев

Glass Made - документален филм за студентите по стъкло на НБУ с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие. Чешка република 2014 г.

Анотация и цели на курса: Проектиране, създаване художествено произведение от стъкло. Стъклото е един изключителен материал, който ни заобикаля навсякъде и въпреки това стъклото все още е загадка за нас то може поставено в определена позиция да обърне до неузнаваемост нашата представа за заобикалящата ни среда. То стъклото се4 адаптира мигновенно където и да е поставено защото поглъща, отразява и приема образите на всичко заобикалящо стъкленият обект в интериора и екстериора. Стъклото е същевременно и един много универсален материал използван в изкуството както в идеалният му вид така и в това с приложим характер, дизайн, архитектура. Затова участниците в курса ще се обучават индивидуално в зависимост от техните предпочитания и възможности в фюзинг /затопено стъкло/ рисуване върху стъкло с професионални силикатни оцветители до пластично обработване на стъклото /скулптура/. В този курс можете да развиете своите познания в областта на архитектурата и дизайна, а и да се запознаете със световните постижения в този раздел от изкуството. Лекции и представяне на известни международни артисти в тази област на изкуството.

300 часа - хорариум

цената на курса е 600 лв.
Предварителни изисквания:

Курсистире да имат желание и интерес в областта на изобразителното изкуство.

Компетенции:

Успешно завършилите курса:
Получават професионални умения и подготовка в областта на изобразителното изкуство, дизайна и архитектурата. Успешно завършилите курса получават сертификат от Нов български университет за усвоените способности и квалификация.

Нов български университет осигурява ателиета с професионално оборудване и възможности за работа, проектиране и експериментиране.

Език на преподаване: български, немски и чешки

За информация и записване:
Мария Тумбева
02/ 81 10 268
mtumbeva@nbu.bg

Публикувано в Изкуство, Курсове | Comments Off

PREZI – 16.05.2015 г. събота

За информация и записване – Мария Тумбева – 02 81 10 268 / mtumbeva@nbu.bg

„Добрата презентация – десет добри причини да започнеш да използваш „Prezi” сега“
Гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян,
Иван Христов, Александра Стоименова – представители на „Prezi“ за България

За кого е предназначено обучението:
Преподаватели, студенти, алумни, външни лица и всеки, които има интерес

16.05.2015 г. (събота)
09:00 – 17:30 ч.
Зала: аула, корпус 1

„Prezi” е иновативен, интерактивен и сравнително непознат софтуер за създаване на презентации. В модерен и динамичен университет като НБУ е от голямо значение да бъдат предлагани на студентите допълнителни знания и информация на различни теми. Благодарение на „Prezi” могат да се създават атрактивни и завладяващи презентации, което спомага за по-доброто представяне на студентите не само в академично отношение, но и при бъдещото им кариерното развитие. Семинарът цели да запознае участниците със софтуера, неговите възможности и начини за работа. Събитие за „Prezi” не е правено на този етап в НБУ. Всички участници, изпълнили заданията към семинара, ще получат сертификати за участие, признати от „Prezi“ Inc в САЩ.

Обучението е свободно за всички студенти, преподаватели и служители на НБУ
алумни на НБУ цена 25 лв., за външни лица 50 лв.

 

Програма:
09:00 – 09:30 – регистрация
09:30 – 10:45 – откриване с гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян – защо е важно да можем да правим добри презентации. Изнасянето на презентация пред аудитория не е лесна задача. Дори да сте перфектни оратори, ако не сте направили добре презентацията си, никога няма да постигнете успех сред слушателите си.
10:45 – 11:00 – кафе пауза с NESTLE
11:00 – 12:30 – Представяне на PREZI
12:30 – 13:30 – Обедна почивка
13:30 – 15:15 – STEP by STEP in PREZI
15:15 – 15:30 – кафе пауза с NESTLE
15:30 – 17:00 – работа в PREZI
17:00- 17:30 въпроси
гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян – директор на програмния съвет на департамент: “Кино, реклама и шоубизнес“
Иван Христов – студент в НБУ в магистърска програма Рекламен мениджмънт и визуален брандинг. През 2014 г. е избран за официален посланик на „Prezi“ за България. Иван се занимава с графичен дизайн и реклама.
Александра Стоименова – студент в НБУ в магистърска програма Рекламен мениджмънт и визуален брандинг. Александра се занимава с реклама и събитиен мениджмънт.

За записване и информация:
Мария Тумбева
Публични лекции и обучения, летни школи и академии
02 81 10 268
0896736486

Публикувано в Семинари | Comments Off

Лидерство и мениджмънт

Програмата е акредитирана от ILM. Обучението завършва с диплома.

Институтът по лидерство и мениджмънт (ИЛМ) е най-голямата сертифицираща организация за квалификации по мениджмънт, лидерство, коучинг и предприемачество във Великобритания и Европа. Ежегодно в него се регистрират над 90 000 души от над 2 500 акредитирани учебни центрове, колежи, университети и други обучителни организации от различни страни. ИЛМ обхваща повече от половината от всички обучителни програми, даващи квалификация по мениджмънт на всички нива във Великобритания. Днес той е професионално обединение на повече от 30 000 практикуващи мениджъри.

Целева група: мениджъри на средно и висше управленско ниво, супервайзори, преки ръководители, ръководители на отдели и на цели компании.

Технология на обучение: подпомагано (смесено) дистанционно обучение и насочвано саморазвитие (self-directed development).

 • Присъствени семинари и тренинг сесии
 • Групи за учене чрез действие и рефлексия
 • Онлайн сесии и дискусии
 • Практически задания с обратна връзка
 • Индивидуални консултации и подкрепа
 • Учебни материали и ресурси.

Програмите обхващат необходимите компетенции за ниво 5 на квалификация по мениджмънт спрямо рамката на британските професионални стандарти.

Повече информация за програмите на ILM

Публикувано в ILM | Comments Off

Коучинг и менторство

Програмата е акредитирана от ILM. Обучението завършва с диплома или сертификат, в зависимост от плана на обучение.

Институтът по лидерство и мениджмънт (ИЛМ) е най-голямата сертифицираща организация за квалификации по мениджмънт, лидерство, коучинг и предприемачество във Великобритания и Европа. Ежегодно в него се регистрират над 90 000 души от над 2 500 акредитирани учебни центрове, колежи, университети и други обучителни организации от различни страни. ИЛМ обхваща повече от половината от всички обучителни програми, даващи квалификация по мениджмънт на всички нива във Великобритания. Днес той е професионално обединение на повече от 30 000 практикуващи мениджъри.

Целева група: мениджъри на средно и висше управленско ниво, супервайзори, преки ръководители, ръководители на отдели и на цели компании.

Технология на обучение: подпомагано (смесено) дистанционно обучение и насочвано саморазвитие (self-directed development).

 • Присъствени семинари и тренинг сесии
 • Групи за учене чрез действие и рефлексия
 • Онлайн сесии и дискусии
 • Практически задания с обратна връзка
 • Индивидуални консултации и подкрепа
 • Учебни материали и ресурси.

Програмите обхващат необходимите компетенции за ниво 5 на квалификация по мениджмънт спрямо рамката на британските професионални стандарти.

Има още

Публикувано в ILM | Comments Off

За нов съвременен национален проект – Илиян Василев

На 24.02.2015 г. от 18:00 ч. в аудитория „Божидар Даневи“ (галерия УниАрт) на Нов български университет се проведе първата сбирка на Дискусионния клуб по приложна икономика.

Учредяването на Дискусионния клуб бе подкрепено от департаменти „Икономика“, „Бизнес администрация“ и „Публична администрация“.
Първият гост-лектор на клуба бе Н. Пр. Илиян Василев, бивш посланик на Р България в Русия, а модератор г-н Веселин Данев.

Г-н Василев изнесе лекция на тема „За нов съвременен национален проект“. В препълнената зала имаше студенти от бакалавърски и магистърски програми с фокус върху икономиката, бизнес администрацията, мениджмънта и публичнат администрация. Лекторът и темата бяха пробудили интерес и у по-широка публика от икономисти, финансисти и преподаватели.

Представяме Ви малка част от темите, които Илиян Василев засегна пред аудиторията, а дискусиите преминаха в коктейл, където студентите бяха окуражавани да задават въпроси и да се почустват част от новосъздадения Дискусионен клуб:

„Нужен ни е нов съвременен национален проект, в рамките на който не плахо да се оглеждаме за границите на възможното и позволеното, а активно да потърсим собственото си място и отговорности в глобализиращия се свят.“
„Тъй като е малко вероятно ЕС да направи изключение от своите правила, очевидно предстои да се променим сами, като извървим най-трудния етап и сменим модела, като ограничим влиянието на неговите създатели или крепители.“

„Намираме се на поредния кръстопът в своята история, при който сработва рефлексът на „близостта на мечтата” и страхът от промяна на статуквото. Управлението на собствената свобода е висша мяра на зрялост и изпитание за демократичност и глобална съизмеримост.”

Подробен видеозапис от лекцията, както и презентация с основните тези от нея ще можете да намерите съвсем скоро на страницата на Клуба в MOODLE НБУ.

https://www.youtube.com/channel/UC3VIDoohBR3DXs3AggRpPrg

Публикувано в Дискусионен клуб | Comments Off

Майсторски клас на Сузана Клинчарова

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА СУЗАНА КЛИНЧАРОВА

ЧЕТВЪРТИ МАЙСТОРСКИ КЛАС

на проф. Сузана Клинчарова (Франция)

АРФАТА ИЗВОР НА ВДЪХНОВЕНИЕ IV
„ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“

25.03. – 06.04. 2015 г.

През 2015-та в периода 25 март – 6 април за четвърта поредна година ще се проведе майсторският клас по арфа на проф. Сузана Клинчарова, преподавател в Парижката консерватория. В поредицата „Арфата извор на вдъхновение“ този път участниците в класа ще направят една разходка „През вековете“ с музика за арфа от различни стилове. Нов български университет отново е домакин на събитието в сътрудничество с Национално музикално училище “Любомир Пипков”, Международен фестивал “Софийски музикални седмици”, Национален дворец на културата, Българско национално радио, БНТ.

Сузана Клинчарова е изпълнител-виртуоз от международна класа. Тя свири в Европа, САЩ, Азия и Средния Изток. Редовно изнася рецитали и камерни концерти. Изключително многообразния й репертоар и виртуозното й изпълнение я правят желан солист за оркестри като Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на Токио, Камерния оркестър на Сан Франциско, Филхармонията на Антверпен, Белгийския национален оркестър, Филхармонията на Осака и други. Освен в НБУ проф. Сузана Клинчарова прави майсторски класове в Европа и САЩ.
През 2015-та проектът „Арфата извор на вдъхновение ІV – разходка през вековете“ е насочен към стилово разработване на нотния текст и специфичното звукоизвличане, съпътстващо стиловата еволюция. Всичко това свързано с:

•    Характерна звучност при еволюцията на инструмента, съпътстваща различните стилове.
•    Мелодична линия, артикулация, орнаментика.
•    Tънкости при преодоляване на технически трудности. Изпълнение, звукоизвличане и ползване на звуковите възможности на педалната арфа.

Търсенето на опорни точки респектира естеството на произведението. Инициатор и организатор на проекта е департамент „Музика“, но активно и творчески участват и департаментите „Изящни изкуства“ и „Театър“.

Майсторският клас на проф. Клинчарова обхваща няколко степени на обучение:

03-09.12.2014 – уточняване темата и участниците в майсторския клас. Среща със сътрудниците. Разпределяне на музикалния репертоар, работа по текущия материал.

04-10.02.2015 – музикална разработка на материала. Интегриране на текстовете. Медийна подготовка.

25.03-07.04.2015 г – подготовка и представяне на концерт-спектакъл. Анализ на резултатите.

05.04.2015 – 14:30 ч. Концерт-спектакъл в Галерия УниАрт на НБУ.

06.04.2015 –  19:00 ч., Концерт-спектакъл в НДК зала 7.

Творческият екип, който осъществява концерт-спектакъла, е: Кохар Андонян (докторант в НБУ, асистент и сътрудник на проф. Клинчарова и преподавател по арфа в НМУ „Любомир Пипков“), доц. д-р Георги Арнаудов (композитор в проекта, обединител на музикалната атмосфера), доц. Елена Иванова (художник и мултимедиен специалист), доц. д-р Милена Шушулова (мениджър на проекта), Ралица Русева (асистент на доц. Елена Иванова), проф. Цветана Манева (ръководител на студенти от програма „Театър“, участващи в проекта).

Участници в Гала концерт-спектакъла са: арфисти Мария Христова (НБУ), Росита Бодурова, Елена Христова, Александрина Кушинчанова, Ира Тенева, Вяра Райчева, Анна-Мария Ризова, Ния Ликова, Виктория Маркова, Божана Божилова, Дина Хамад, Девора Ковачева, Ирина Първанова, Весела Тричкова, Илияна Селимска. Актьори – студенти от програмa “Театър“ в НБУ. Сценография и осветление: студенти от класа на доц. Елена Иванова.

С партньорството на:

Национален дворец на културата, НМУ „Любомир Пипков“,  София,

Фестивал „Софийски музикални седмици“,

Българско национално радио,

Българска национална телевизия,

Радио ФМ,
Френски културен институт.

 

Публикувано в Майсторски класове | Comments Off

Софийско бизнес училище – Мастър класове 2013 г.

През м. май 2013 г. Реформ Юнион Клуб и Нов български университет подписаха ново допълнително споразумение за провеждането на второто издание на Софийското бизнес училище. Проектът се осъществи като част от Меморандума за сътрудничество между двете организации, чиято основна цел е повишаване равнището на мрежите на знания и квалификация, както и създаване на по-тясно взаимодействие между академичния сектор, структурите на гражданското общество и корпоративната общност.
Второто издание на форума се проведе от 29 юни до 5 юли 2013 г., като домакин на лекциите и дискусиите отново беше Нов български университет. Форматът включваше целодневни мастър класове със сутрешна и следобедна сесия. В рамките на сутрешната сесия всеки от поканените чуждестранни преподаватели представи по една академична лекция, като изведените тези впоследствие бяха доразвити от участниците, разделени в две работни групи (brainstorming). Фокусът на следобедната сесия беше изграждането на умения за водене на аргументиран дебат чрез представяне и защита на лидерски идеи и проекти, обвързани с изводите от сутрешната лекция. Както беше възприето и при предходното издание, в края на учебния ден бяха канени утвърдени корпоративни лица – членове и партньори на Реформ Юнион Клуб, които да споделят с участниците управленски опит от първа ръка и да презентират свои успешни бизнес проекти.
Водещите теми на второто издание на училището бяха:

• Геополитика в областта на храните и водните ресурси
• Монетарна политика и системна криза
• Еврозоната: проблеми и решения
• Регулация на банковия и счетоводния сектор
• Как да разпознаем риска: факторите за успех и провал в бизнеса
• Морални фундаменти на свободната пазарна икономика
• Дълговата криза в Гърция и Кипър

Сред другите акценти, които се откроиха в дискусиите бяха: ефективното управление на рисковете при дълг; двигатели и ограничители на икономическия растеж; технологичният прогрес и неговото въздействие върху икономическите парадигми; предизвикателствата на съвременната демографска перспектива; икономическият растеж в контекста на новите екологични императиви; глобалната сигурност в сферата на храните, продоволствията и водните ресурси.
Лекторите, които взеха участие във второто издание на проекта бяха: проф. Лешек Балцерович (професор в Икономическия университет във Варшава, автор на шоковата терапия), проф. Енрико Коломбато (професор в унивеситета в Торино, директор на Международния център за икономически изследвания в Италия) проф. Рандал Бейкър (почетен професор в университета в Индиана и носител на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на НБУ), проф. Кевин Дауд (почетен професор в университета в Нотингам и водещ експерт в Cobden Partners, Лондон), проф. Николай Неновски (професор в унивеситета в гр. Амиен), Пирита Сорса (ръководител на дирекция в ОИСР), Гордън Кер (член на консултантското дружество Cobden Partners, Лондон), Алекс Алексиев (председател на Центъра за балкански и черноморски изследвания, експерт по международна сигурност), Джейн Фулър (анализатор в лондонското Сити).
Корпоративните и обществени лидери, които добавиха приложната стойност на форума бяха: доц. Петър Чобанов (министър на финансите), Симеон Дянков (бивш министър на финансите), Карло Станяро (съосновател на института „Бруно Леони“, Италия), Пенко Динев (генерален директор на IBM Украйна), Красимир Дачев (председател на съвета на директорите на Свилоза АД), д-р инж. Лъчезар Цоцорков (изпълнителен директор на Асарел Медет АД, председател на УС на Реформ Юнион Клуб, председател на УС на Българската минно-геоложка камара), Асен Димов (старши партньор в Делойт България), Иво Димитров (финансов директор на Сименс България), Васко Начев (водещ инженер-геолог по проучване и добив на нефт и газ в Индонезия).
Спонсори на второто издание на училището бяха:

• Дунапак Родина АД
• Мобилтел ЕАД
• Асарел Медет АД
• СИМЕНС ЕООД
• БМВ България

Медийни партньори на форума бяха:

• Телевизия „България он ер“
• Сп. „Мениджър“
• Дарик радио

Публикувано в Школи | Comments Off

Софийско бизнес училище – Мастър класове 2012 г.

Софийско бизнес училище – Мастър класове 2012 г.
През м. април 2012 г. между Реформ Юнион Клуб и Нов български университет беше сключено допълнително споразумение за практическата реализация на пилотното издание на Софийското бизнес училище. Проектът се осъществи в рамките на Меморандума за сътрудничество подписан от двете организации, чиято основна цел е повишаване равнището на мрежите на знания и квалификация, както и създаване на по-тясно взаимодействие между академичния сектор, структурите на гражданското общество и корпоративната общност..
Пилотното издание, което се проведе от 30 юни до 8 юли 2012 г. в аудиториите на НБУ предложи цикъл от систематично подбрани лекции, изнесени от водещи преподаватели от чужбина и корпоративни фигури, членуващи в Реформ Юнион Клуб. Приоритетът на мастър класовете беше да изградят задълбочено познаване на регионалните проекции на глобалните икономически и финансови рискове, както и да развият потенциал за ефективното им управление на институционално, корпоративно и личностно равнище. По време на дискусионните модули от учебната програма се насърчаваше изразяването на конкурентни възгледи, а водещите бизнес лидери, чрез представянето на реални казуси от различни сектори на икономиката, спомогнаха за трансформирането на академичния процес в своеобразна лаборатория за приложни знания. В ситуация на интерактивност участниците успяха да получат актуална експертиза по следните теми:
• Глобални стратегически рискове
• Финансови пазари и рискове
• Пазарна екология
• Монетарна икономика
• Банково регулиране и отчетност
• Икономика на Азия
• Русия: Икономика базирана на нефта
• Дълговата криза в Европа
Сред ключовите акценти на лекциите и дискусиите бяха: глобалните геостратегическите рискове и предизвикателства – как да се чете промяната; проблемите пред европейската, американската, китайската и руската икономика, развитието на Азия като цяло; тенденциите в съвременната парична политика и характера на глобалната парична система, в т.ч. мястото на централната банка и правителството; международната парична и финансова архитектура; развитието и реформирането на финансовия и банков сектор, регулирането на финансовите пазари, проблемите на счетоводните стандарти; дълговата криза в Европа, нейната динамика и сценариите за развитието на Еврозоната и Европейския съюз.
Лекторите, които допринесоха за успеха на пилотното издание на форума бяха: проф. Кевин Дауд (почетен професор в университета в Нотингам и водещ експерт в Cobden Partners, Лондон), проф. Николай Неновски (професор в унивеситета в гр. Амиен), Стивън Хейуърд (научен ръководител в Американския институт за стопанска инициатива, автор на Алманаах на екологичните трендове), Алекс Алексиев (председател на Центъра за балкански и черноморски изследвания, експерт по международна сигурност), Пирита Сорса (ръководител на дирекция в ОИСР), Гордън Кер (член на консултантското дружество Cobden Partners, Лондон), доц. Петър Чобанов (преподавател в УНСС), Димо Спасов (директор на дирекция “Управление на активи” в Първа инвестиционна банка), Елена Лебединская (водещ експерт в Икономическата експертна група към министерството на финансите на Русия), Илиян Василев (заместник-председател на УС на Реформ Юнион Клуб), Кенли Скуланд (London School of Economics), доц. Димитър Чобанов (преподавател в УНСС) и др.
От страна на корпоративния и обществен сектор с презентации участваха: проф. Пол Вини (президент и създател на интердисциплинарния научен център Le Studium, Франция), д-р Алберто Мингарди (президент на института „Бруно Леони“, Италия), Николай Кичев (изпълнителен директор на М–Нетуърк), Зоя Паунова (изпълнителен директор на АстраЗенека България), д-р инж. Лъчезар Цоцорков (изпълнителен директор на Асарел Медет АД, председател на УС на Реформ Юнион Клуб, председател на УС на Българската минно-геоложка камара), Станислав Разпопов (главен изпълнителен директор на Дунапак Родина АД), Боряна Манолова (главен изпълнителен дирекотр на Siemens България), Йорг Золфелнер (главен изпълнителен директор на EVN България).
Спонсори на пилотното издание на училището бяха:
• EVN България – генерален спонсор
• Мобилтел ЕАД
• Елтрак България ЕООД
• СИМЕНС ЕООД
Медийни партньори на форума бяха:
• БНР
• Сп. „Мениджър“
• Дарик радио
• Вестник „24 часа“

Публикувано в Школи | Comments Off

Софийско бизнес училище

СОФИЙСКО БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

SOFIA BUSINESS SCHOOL

Съвременния свят е свят на рисковете и несигурността. Тези рискове се проявяват на различни нива и в различни форми. С тях ние се срещаме в ежедневния живот, когато трябва да вземем решения за спестяване и инвестиране, за тях се говори, когато се вземат решения за дейността на корпорациите, когато се определят политиките на цели държави и стопански региони. Финансовата криза е само една от проявите на общата тенденция за повишаване нестабилността на глобалното стопанство. Тази криза недвусмислено показва, че въпреки нуждата от нови политически и държавни мерки решенията и изходът от кризата могат да бъдат само плод на усилията на отделния човек, на отделния гражданин и бизнес ръководител. В този смисъл те категорично са личностно предизвикателство преди да бъдат колективно. Освен усилия, тази криза изисква оригинални идеи и нови умения. Днес повече от всякого са нужни нови проекти, необременено и нешаблонно мислене. Новото трябва да се роди в дискусия между представителите на науката и практиката, между студентите и корпоративните лидери, между хората, които са в началото на своя професионален път, и тези, които са достигнали до определени резултати.

Ето защо целта на програмата на Софийското бизнес училище , което ще се проведе от 28-и юни до 4-и юли 2014 г. в аудиториите на Нов български университет е да предложи систематичен цикъл от лекции, изнесен от водещи учени и корпоративни лидери, обхващащи цялата палитра от икономически и финансови рискове, техния анализ и тяхното управление. В рамките на дискусия и практически казуси предлаганите лекции обхващат следните теми: глобални геостратегическите рискове и предизвикателства – как да се чете промяната; проблемите пред европейската, американската, китайската и руската икономики, развитието на Азия като цяло; тенденциите в съвременната парична политика и характера на глобалната парична система, в т.ч. мястото на централната банка и правителството; международна парични и финансова архитектура; развитието и реформирането на финансовия и банков сектор, регулирането на финансовите пазари, проблемите на счетоводните стандарти; дълговата криза в Европа, нейната динамика и сценариите за развитието на Еврозоната и Европейския съюз. Всяка от посочените теми ще бъде представена в ситуации на интерактивност между преподаватели и курсисти, между корпоративни лидери и представители на теорията.

Друг основен фокус на майсторските класове на Софийското бизнес училище е създаването на умения за дискусии и общуване между българските студенти и представители на българския бизнес елит, което на свой ред ще опосредства създаването на база за постоянна връзка между академичната общност и бизнеса в България и чужбина и ще стимулира изграждането на дългосрочни интелектуални и професионални мрежи. Ще бъде споделен опитът на корпоративни лидери, които ще разкажат как са успели да реализират свои оригинални бизнес проекти.

Публикувано в Школи | Comments Off

Дискусионен клуб по приложна икономика

Фондация „Контакти без ограничения“ стартира Дискусионен клуб по приложна икономика с гостоприемството на Божидар Данев и със съдействието на департаменти „Икономика“, „Бизнес администрация“, „Публична администрация“. Дискусиите ще създават възможност за обсъждане на актуални въпроси по предварително обявена тема, касаеща макроикономическите проблеми на страната.

Дискусиите ще бъдат насочени към студенти и докторанти от НБУ и отворени за възпитаници на други висши учебни заведения и предназначени за всички с интереси в областта на приложната икономика и бизнес администрация.

Ще бъдат канени личности с принос, постижения и доказани качества в областта на приложната икономика у нас и в чужбина.

Публикувано в Дискусионен клуб | Comments Off

ИТ Сертификационен център на НБУ

Провежда целогодишно обучения и сертификационни изпити за ИТ знания и умения на международни лидери в областта на компютърните технологии.

Чрез лицензираните си ИТ академиии предлага обучения за ECDL, MOS, Cisco, Microsoft, Linux, VMware, Cisco Learning Partner и други квалификационни курсове.

За повече информация посетете уеб сайта на центъра.

 

Публикувано в Информационни технологии, Сертификационен център | Comments Off

Лятно училище по български език

Пълна информация можете да намерите на blss.nbu.bg

Публикувано в Школи | Comments Off

Аниматори в туризма

 • Въведение в основите на туристическата анимация.
 • Методология на аниматорското проектиране.
 • Керамика и стъкло в експериментална среда.
 • Експериментална живопис. Графични експерименти.
 • Пластични интерпретации.

 

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Икономика | Comments Off

Арт терапия 

 • Арт терапевтичен процес.
 • Визуални пластични изкуства – арт терапевтични техники.
 • Музика – музикотерапевтични техники.
 • Психодраматични техники.
 • Практика по арт терапия

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Изкуство, Човек и общество | Comments Off

Интериор 

Интериорен дизайн (І част). Продуктов дизайн (І част). Дизайн на обществена среда (І част). Приложна графика. AutoCAD – Двуизмерно компютърно проектиране. Макетиране.

Интериорен дизайн (ІІ част). Продуктов дизайн (ІІ част). Дизайн на обществена среда (ІІ част). Двуизмерна компютърна графика. Триизмерно компютърно проектиране.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Изкуство | Comments Off

Медийна академия

Похвати на журналистите и правила в медийното поведение, работа с камера и пред камера. Етика и манипулация в медиите, как се произвеждат събития и как се отразяват в преса, радио и телевизия.

Как се правят новини. Работа на продуцента, репортера, оператора.

PR и поведение пред камера. Специфика на интервюто за пресата, радиото и телевизията.

Реакции при криза и изграждане на медиен образ. Успешният PR в кризисна ситуация, успешното поведение и как журналистите стигат до аудиторията.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество | Comments Off

Мениджмънт на туристическа фирма 

Управление на туристическия бизнес. Съвременни информационни технологии в управлението на туристическата фирма. Туроператорска и турагентска дейност. Психология на рекламното повлияване. Реклама и PR в туризма.

Практически семинар по управление на човешки ресурси в туроператорска фирма. Туроператорски стаж.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Икономика | Comments Off

Мениджмънт на хотелиерство и ресторантьорство 

Управление на туристическия бизнес. Управление на хотели. Управление на ресторанти. Реклама и PR в туризма. Маркетинг в туристическата индустрия.

Управление на човешки ресурси в хотелиерството и ресторантьорството.

Стаж.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Икономика | Comments Off

Психология на криминалното поведение

Психологична същност на криминалната личност. Съзнавано и несъзнавано в криминалното поведение. Морал и корупция. Психопатология и криминално поведение.

Практикум по психология на криминалното поведение.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество | Comments Off

Разработване и управление на проекти 

Европейски структурни фондове. Програмиране и процедурен механизъм. Подготовка на проектни предложения. Бюджетиране и оценка на проектно предложение. Одит на управлението на средства от фондовете на ЕС. Мониторинг и контрол при управление на проекти.

Практикум по разработване и управление на проекти.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Икономика | Comments Off

Системно семейно консултиране

Семейно консултиране на специфични групи от клиенти. Семейни отношения. Основни терапевтични школи. Метод на семейното консултиране и терапия.

Супервизия на клиничната практика.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество | Comments Off

Съдебно-психологични експертизи

Съдебна психология. Същност, структура и видове съдебно-психологични експертизи. Психодиагностика в съдебно-психологичната експертиза. Съдебно-психиатрична експертиза. Практикум по съдебно-психологични експертизи.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество | Comments Off

TOEFL – Английски език

НБУ има статут на изпитен център и провежда изпита интернет базиран TOEFL.

Публикувано в Сертификационен център | Comments Off

DELE – Испански език

i-deleНБУ има статут на изпитен център и провежда изпити за придобиване на международно валидния сертификат по испански език – DELE A1, DELE A2, DELE В1, DELE В2 DELE С1, DELE С2.

Публикувано в Сертификационен център | Comments Off

Училищна психология за педагози

Развитие в училищна възраст. Психологическо тестиране. Активни методи на обучение. Деца със специални образователни потребности. Професионален стрес и бърнаут. Семейни отношения и представяне на детето в училище. Педагогическа психология. Психология на общуването. Девиантно поведение в детско-юношеска възраст. Малки групи. Училището като организация. Творчески задачи и методи в обучението на деца и юноши.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Comments Off

Учител по чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански и руски език)

Квалификационна програма за хора, притежаващи педагогическо образование

Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Comments Off

Учител по информатика и информационни технологии

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Comments Off

Телевизионна реализация на музикалните жанрове

Подходи при реализация на различни телевизионни музикални жанрове /поп, рок, джаз и класика/. Специфика на операторското майсторство. Подходи и реализация.

Специфика на режисьорската концепция при реализиране на поп, рок, джаз и фолклорни концерти. Специфика на режисьорската концепция при реализиране на класическа музика.

Практикум

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Програми | Comments Off

Български език за чужденци

Обучениeто е предназначено за чужденци, които желаят да изучават български език с различни цели: академична, общокултурна, бизнес, туризъм и др. Обучението има практическа насоченост.

Публикувано в Чужди езици | Comments Off

Езикови обучения за корпоративни клиенти 

Обучение на Вашите служители при нас или във Вашия офис в удобно време. Обучение по общ или по специализиран чужд език – с финансова, юридическа, търговска и др. Специална програма за обучение по зададени от Вас теми.
Свидетелство за чуждоезикова специализация

Публикувано в Чужди езици | Comments Off

Курсове по чужд език за ученици 

8-месечен дневен курс, два пъти седмично по 2 учебни часа, сутрин или следобед
Свидетелство за чуждоезикова специализация

Публикувано в Чужди езици | Comments Off

Съботно-неделни курсове по чужд език

Събота и неделя по 6 учебни часа, от 8.30 до 13.20
Свидетелство за чуждоезикова специализация

Публикувано в Чужди езици | Comments Off

Вечерни курсове по чужд език

Два / три пъти седмично по 4 учебни часа, от 18.00 до 21.10
Свидетелство за чуждоезикова специализация

Публикувано в Чужди езици | Comments Off

Дневни интензивни курсове по чужд език

Всеки работен ден по 6 учебни часа, от 8.00 до 12.50 или от 13.00 до 17.50
Свидетелство за чуждоезикова специализация

Публикувано в Чужди езици | Comments Off