НБУ предлага целогодишно обучение и тестиране по програми на международни лидери в областта на компютърните технологии.


курс
30 ак.ч.
MOS - Майкрософт офис специалист
Курс за начинаещи
Сертификат от Майкрософт академията
курс
30 ак.ч.
MOS - Майкрософт офис специалист експерт
Курс за начинаещи
Сертификат от Майкрософт академията
курс
30 ак.ч.
MOS - Майкрософт офис специалист мастер
Курс за начинаещи
Сертификат от Майкрософт академията
Интернет базиран изпит TOEFL
Дневни, вечерни и съботно-неделни курсове по английски език.