Училище за професионално и продължаващо обучение

Чуждозикови обучения за корпоративни клиенти

 

Чуждозикови обучения за корпоративни клиенти

 

Организиране на чуждоезикови обучения за корпоративни клиенти, както и специализирани чуждоезикови обучения за нуждите на държавната администрация.

 

Обученията се организират в удобно време и на удобно за обучаваните място.

 

Програмата може да бъде изготвена по задание на клиента и да съдържа обучение по специализиран  чужд език – с финансова, юридическа, търговска и др. насоченост.

 

При успешно приключване на обучението се издава Свидетелство за чуждоезикова специализация.

 

 

За информация и записване:

 

ГЕРГАНА ЛАЛОВА

Телефон: 02 9800099, 02 9802210

E-mail: glalova@nbu.bg

Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

 

ИРИНА ДОБРИЯНОВА

Телефон: 02 9800099, 02 9802210

E-mail: idobriyanova@nbu.bg

Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99