Училище за професионално и продължаващо обучение

Дневни полуинтензивни курсове по чужд език

 

 

Понеделник, сряда и петък по 2 учебни часа, от 7.30 до 9.00 или от 16.00 до 17.30

 

Свидетелство за чуждоезикова специализация

 

За информация и записване:

 

ГЕРГАНА ЛАЛОВА 

  • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
  • E-mail: glalova@nbu.bg
  • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

ИРИНА ДОБРИЯНОВА 

  • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
  • E-mail: idobriyanova@nbu.bg
  • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99