Училище за професионално и продължаващо обучение

Курсове по чужд език за ученици


 

Курсът по чужд език за ученици е с продължителност 8 месеца. Той е дневен, а занятията се провеждат два пъти седмично по 2 учебни часа, сутрин или следобед.

 

Курсистите получават Свидетелство за чуждоезикова специализация от НБУ.

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210, 0884 026910
E-mail: uppo@nbu.bg