Училище за професионално и продължаващо обучение

Курсове по чужд език за ученици


 

Центърът по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ), който е част от структурата на Училището за професионално и продължаващо обучение, предлага курсове по чужд език за ученици

 

Курсът е с продължителност 8 месеца. Той е дневен, а занятията се провеждат два пъти седмично по 2 учебни часа, сутрин или следобед.

 

Курсистите получават Свидетелство за чуждоезикова специализация от НБУ.

 

 

 

За доп. информация и записване:

Център по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ)

 

Гергана Лалова - Мениджър "Общуване на чужд език"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: glalova@nbu.bg

 

Ирина Добриянова - Мениджър "Проектна дейност"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: idobriyanova@nbu.bg