Училище за професионално и продължаващо обучение

Онлайн подготвителен курс за изпит по английски език - ниво B2

 

 

 

Основната цел на този онлайн курс е да подготви студентите за явяване на изпит по английски език на ниво В2.

Курсът е насочен и към тези, които желаят да се запознаят с компонентите на изпита по английски език за ниво В2, отделните типове задачи, и как най-лесно и ефективно да се справят с тях, включително:

 •   Студенти в НБУ, които желаят да се подготвят за изпита си по английски език;
 •   Студенти от други висши учебни заведения;
 •   Студенти за Еразъм програмите;
 •   Семестриално завършили студенти;
 •   Обучаващи се в езикови курсове по английски език;
 •   Всички, които желаят да опреснят и да проверят знанията си по английски език.


Участниците в курса се запознават с формата на изпитите - писмен и устен, и с помощта на предложените тренировъчни упражнения се подготвят за успешното изпълнение на отделните им елементи.

Курсът е разработен в две части:


1️. “Рецептивни умения” (четене и слушане) и употреба на езика;
2️. “Продуктивни умения” (писане и говорене).

Обучението е изцяло онлайн, консултациите и занятията с преподавателите по време на всеки модул се провеждат също онлайн (вкл. ползване на виртуална класна стая) в електронната обучителна платформа на Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ - https://lll.nbu.bg

Курсистите ще имат достъп до разнообразни упражнения и лекционни материали, без значение от къде се включват – от София или от други населени места в страната и извън страната, защото обучението е онлайн / дистанционно.


--
Предварителни изисквания към участниците в курса:

 • Да имат eзикови знания и умения по английски език на ниво В2.

 

--

Учебна такса: 65 лв.

Преференциална такса от 50 лв. за студенти и за семестриално завършили студенти на НБУ, както и за алумни (бивши) студенти на НБУ.


--
Начало на курса: 8 октомври 2020 г. от 18:00 часа.


Курсът се провежда онлайн в рамките на 4 седмици по 7,5 часа седмично (общо 30 часа) в удобно за курсистите време.

 

Предварителното разпределение е следното:

 

08 октомври 2020 г. - първа организационна среща: уточняване на подробности по курса, вкл. присъствени часове във виртуална класна стая (ВКС), индивидуални консултации във форум/чат, упражнения, тест и др.

 • Седмица 1 (08-14 октомври 2020 г.):
  • 4 часа обучение във ВКС (2+2 или 4 накуп - един ден от седмицата и/събота/неделя)
  • 3 часа самостоятелна работа по задачи в курса
  • ½ час индивидуални консултации в чат/форум
 • Седмица 2 (15–21 октомври 2020 г.):
  • 3 часа обучение във ВКС (2+2 или 4 накуп) един ден от седмицата и/събота/неделя
  • 3 часа самостоятелна работа по задачи в курса
  • ½ час индивидуални консултации в чат/форум
 • Седмица 3 (22-28 октомври 2020 г.):
  • 3 часа обучение във ВКС (2+2 или 4 накуп) един ден от седмицата и/събота/неделя
  • 3 часа самостоятелна работа по задачи в курса
  • ½ час индивидуални консултации в чат/форум
 • Седмица 4 (29 октомври - 09 ноември 2020 г.):
  • 1 ½ часа самостоятелна подготовка – преговор
  • 2 часа mock speaking test и консултация – разбор на приложените стратегии във ВКС
  • 3 часа самостоятелна работа – Mock Speaking Test
  • 2 часa ВКС – индивидуални срещи с всеки участник: разбор на теста и приложените стратегии

 

--

Успешно завършилите курса:
 

Ще знаят:

 •   Какви са елементите на писмения изпит на ниво В2;
 •   Кои са подходящите стратегии за успешно изпълнение на задачите в изпита;
 •   Критериите за оценка на всеки елемент от изпита.


Ще могат:

 •   Успешно да се справят с всеки от елементите на писмения и устен изпит - ниво В2;
 •   Да прилагат подходящи стратегии при изпълнение на всяка задача;
 •   Ефективно да прилагат знанията и уменията по английски език по време на изпита.

 

 --

Автори и лектори: Екип от водещи преподаватели по английски език в Нов български университет.

 
 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет
Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (подменю 6 - за продължаващо обучение)
E-mail: uppo@nbu.bg