facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Онлайн подготвителен курс за изпит по английски език - ниво B2

eng_1050x399_crop_478b24840a

 ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - НИВО B2

 

Курсът ще стартира на 7 юни 2021 г. 

 

Основната цел на този онлайн курс е да подготви студентите за явяване на изпит по английски език на ниво В2.

Курсът е насочен и към тези, които желаят да се запознаят с компонентите на изпита по английски език за ниво В2, отделните типове задачи, и как най-лесно и ефективно да се справят с тях, включително:

 •   Студенти в НБУ, които желаят да се подготвят за изпита си по английски език;
 •   Студенти от други висши учебни заведения;
 •   Студенти за Еразъм програмите;
 •   Семестриално завършили студенти;
 •   Обучаващи се в езикови курсове по английски език;
 •   Всички, които желаят да опреснят и да проверят знанията си по английски език.


Участниците в курса се запознават с формата на изпитите - писмен и устен, и с помощта на предложените тренировъчни упражнения се подготвят за успешното изпълнение на отделните им елементи.

Курсът е разработен в две части:


1️. “Рецептивни умения” (четене и слушане) и употреба на езика;
2️. “Продуктивни умения” (писане и говорене).

Обучението е изцяло онлайн, консултациите и занятията с преподавателите по време на всеки модул се провеждат също онлайн (вкл. ползване на виртуална класна стая) в електронната обучителна платформа на Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ - https://lll.nbu.bg

Курсистите ще имат достъп до разнообразни упражнения и лекционни материали, без значение от къде се включват – от София или от други населени места в страната и извън страната, защото обучението е онлайн / дистанционно.Предварителни изисквания към участниците в курса:

 • Да имат eзикови знания и умения по английски език на ниво В2.

 

 

Учебна такса: 65 лв.

Преференциална такса от 50 лв. за студенти и за алумни (бивши студенти) на НБУ.


 

Курсът се провежда онлайн в рамките на 4 седмици по 7,5 часа седмично (общо 30 часа) в удобно за курсистите време.

 

    Седмица 1:

        4 часа обучение във ВКС (2+2 или 4 накуп - един ден от седмицата и/събота/неделя)

        3 часа самостоятелна работа по задачи в курса

        ½ час индивидуални консултации в чат/форум

    Седмица 2:

        3 часа обучение във ВКС (2+2 или 4 накуп) един ден от седмицата и/събота/неделя

        3 часа самостоятелна работа по задачи в курса

        ½ час индивидуални консултации в чат/форум

    Седмица 3:

        3 часа обучение във ВКС (2+2 или 4 накуп) един ден от седмицата и/събота/неделя

        3 часа самостоятелна работа по задачи в курса

        ½ час индивидуални консултации в чат/форум

    Седмица 4:

        1 ½ часа самостоятелна подготовка – преговор

        2 часа mock speaking test и консултация – разбор на приложените стратегии във ВКС

        3 часа самостоятелна работа – Mock Speaking Test

        2 часa ВКС – индивидуални срещи с всеки участник: разбор на теста и приложените стратегии

 

 

 

Успешно завършилите курса:
 

Ще знаят:

 •   Какви са елементите на писмения изпит на ниво В2;
 •   Кои са подходящите стратегии за успешно изпълнение на задачите в изпита;
 •   Критериите за оценка на всеки елемент от изпита.


Ще могат:

 •   Успешно да се справят с всеки от елементите на писмения и устен изпит - ниво В2;
 •   Да прилагат подходящи стратегии при изпълнение на всяка задача;
 •   Ефективно да прилагат знанията и уменията по английски език по време на изпита.

 

 

Автори и лектори: Екип от водещи преподаватели по английски език в Нов български университет.

 

 

Курсът ще стартира на 7 юни 2021 г. 

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6)
E-mail: uppo@nbu.bg