Училище за професионално и продължаващо обучение

IT Step - Информатика, специализация "Компютърно програмиране"

 

Нов български университет и IT STEP организират съвместна програма за продължаващо обучение в две направлениея:


„Разработване на софтуер“ и „Компютърна графика и дизайн“


Нов български университет предлага двугодишна програма за продължаващо обучение, която ще се провежда в базата на IT STEP, с преподаватели от академията.
Обучаемите имат възможността да получат двойна диплома и при желание от страна на курсистите ще могат да продължат обучението си в НБУ, след акредитация и индивидуална програма за обучението си в следните програми на НБУ:


„Информатика“ и „Мултимедия и компютърна графика“
Висше образование в областта на компютърните технологии по европейски стандарти
Програмата на обучение е създадена за тези, които планират да станат IT специалисти и да получат паралелно висше образование. За завършилите 12 клас това е възможност да станат търсени и високо платени специалисти в България и чужбина.

Студентите на Международна Компютърна академия IT STEP могат да овладеят специалностите: Разработване на софтуер, както и Компютърна графика и дизайн. В допълнение към професионалното компютърно образование студентите на IT STEP също получават висше образование в бакалавърската програма на Нов български университет.

След завършване на обучението студентът получава диплома за висше образование, “Свидетелство за професионална квалификация” и “Диплома международен образец” на IT STEP.

 

https://itstep.bg/evropeisko-kompiutarno-obrazovanie/   

 

Програма  Разработване на софтуер с продължаване в Бакалавърска mрограма Информатика, специализация "Компютърно програмиране"

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

Програмата е подходяща за тези, които планират да станат IT специалисти и да получат паралелно с това висше образование.

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Целта на обучението е да подготви студентите за професионална реализация като програмисти, Създател и администратор на бази данни, Инженер по осигуряване на качеството (QA) и др.

 

ОСНОВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

 • Основи на програмирането на C++.
 • Обектно-ориентирано програмиране с използване на езика С++.
 • Използване на библиотеката за класове стандартни шаблони STL.
 • Теория на базите данни: езикът SQL, проектиране на бази данни, нормализация на бази данни.
 • Системи за управление на бази данни: принципи на програмиране на СУБД.
 • Microsоft SQL Server, MySQL.
 • Програмиране и администриране на Microsoft SQL Server.
 • Системно програмиране (потоци, процеси, примитиви синхронизации, междупроцесово взаимодействие).
 • Мрежово програмиране (сокети, синхронни и асинхронни механизми за обмен на данни, протоколи).
 • Разработване на web-страници на езика HTML5 с използване на каскадни таблици на стилове CSS3.
 • Езикът на скриптовете JavaScript.
 • Разширен език за създаване на Web-страници — XML.
 • Създаване на web–приложения в сървъра с помощта на езика на програмиране PHP и технологията AJAX.
 • Разработване на приложения с използване на технологията Клиент-Сървър.
 • Създаване на приложения за платформа Microsоft .NET.
 • Разработване на web-приложения ASP.NET на езика С# с използване на СУБД MS SQL Server, източници на данни XML и технологията AJAX.
 • Създаване на облачни решения с използване на Windows Azure.
 • Програмиране с използване на технологията Java.
 • Разработване на приложения за мобилни устройства на базата на ОС Android.
 • Разработване на игри.
 • Модели на проектиране.
 • Обектно-ориентирано проектиране. Езикът UML.
 • Управление на програмни проекти. IT Essentials.
 • Апаратно и програмно осигуряване PC — оторизиран курс на Cisco Networking Academy.
 • Апаратно осигуряване на работни станции и преносими компютри
 • IT Essentials. Апаратно и програмно осигуряване PC — оторизиран курс на Cisco Networking Academy. Апаратно осигуряване на работни станции и преносими компютри.

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Демонстрации
 • Практически упражнения
 • Дискусии

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: след завършване на обучението студентът получава диплома за висше образование, Свидетелство за професионална квалификация и Диплома международен образец на IT STEP.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 години, 8 семестъра

 

ЛЕРЕКТОРИ: екип практици от различни IT компании и преподаватели на НБУ.

 

ЗАПИСВАНЕ: След консултация в офиса на IT Step Academy кандидатът се записва като курсист на Център за професионално и продължаващо обучение, НБУ. Първите 4 семестъра обучението се провежда в Академията и завършва с получаване на Свидетелство за професионална квалификация. След издържан ТОП тест курсистът продължава обучението си като студент в Бакалавърска програма на НБУ за останалите 4 семестъра.

 

Срок за записване: до 30.09.2018 г.

 

ЦЕНА: 1 400 лв. на семестър

 

За информация и записване:

+359 (2) 465-12-21

+359 899 945 847

гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ №55, партер, ет. 5 и ет. 7

IT Step Academy