facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

АНАЛИЗА НА ПРОЦЕСИТЕ И РЕИНЖЕНЕРИНГ

process_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ

 

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Дисциплината е посветена на управленската концепция анализ на процесите и "реинженеринг" и приложението й в стопанската дейност.

Основната цел на курса е да запознае студентите със същността, развитието и инструментите на процесите и реинженеринга. Предложени са примерни методики за реинженеринг, както и възможностите за оценка на ефективността от него. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 • Счетоводство на предприятието и управленско счетоводство;
 • Основи на правото
 • Финансов контрол и одит

 

Успешно завършилите курсисти:

1) знаят:

 • особеностите на процесите и нуждата от реинженеринг.

2) могат:

 • да участват в управлението на процеси и реинженеринг.

 

Теми разглеждани в курса:

 

 1. Бизнес процес
 2. Жизнен цикъл на bpm
 3. Мониторинг на процесите
 4. Процесен подход
 5. Реинженеринг на бизнес-процесите
 6. Система за управление workflow
 7. Управление на бизнес процеси bpm
 8. Управление на работни потоци workflow
 9. Реинженерингът - едно ново начало за организацията
 10. Функционален обхват и методика на
 11. Реинженеринга на бизнес процесите
 12. Моделиране на стопанските процеси
 13. Оптимизация на бизнес процесите
 14. Реинженеринг на финансово-счетоводна система
 15. Внедряване на реинженеринг в организацията
 16. Участници в реинженеринговите проекти

 

Лектор: Гл. ас. д-р Пламен Илиев

 

Начало на курса: 30 ноември 2022 - лекциите се провеждат в сряда от 18:00 до 21:10 

Форма на обучение: присъствено

Такса: 250 лв.

Краен срок за записване: 25 ноември 2022

 

ЗАПИСВАНЕ:

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

 

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg