facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

БРАНД МЕНИДЖМЪНТ

brandm_1050x399_crop_478b24840a

 ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ОТ НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА

 

 

Брандовете ни заобикалят отвсякъде, служат като повод за разговори, внасят иновации във всяка една сфера на живота ни, но как се стига до това тяхно всепроникване е тема на по-задълбочена дискусия и обект на специализиран анализ.
 
Запишете се в курса "БРАНД МЕНИДЖМЪНТ".
 
 
Насочен е към тези, които искат да разберат какво е търговска марка (бранд), как се изгражда и развива, какви условия и фактори помагат на едни марки да се отличат от конкуренцията за сметка на други, както и към тези, които намират темата за управление на марки или 'бранд мениджмънт' за интересна.
 
Брандове като Apple, Adidas, Facebook, Armani, BMW, Heineken и много други доминират редица продуктови категории и определят дневния ред откъм стоки, услуги, потребителски изживявания, комуникации и тенденции в търсенето.
 
Всичко това повдига въпроси, на които курсът отговаря в сбит и ясен вид и формат чрез: конкретен лекционен материал, отделно изнесени казуси от практиката, описващи и анализиращи успеха или неуспеха при конкретни марки от света и България, видео-разяснителни лекции и дискусии в реално време.
 
Учебното съдържание в курса има за цел да обхване както историческата перспектива, така и необходимостта и същността на създаването на търговски марки, да изложи конкретния набор от инструменти за тяхното развитие и да опише възможните стратегии за географско развитие, изграждане на портфолио и създаване на бранд разширения.
 
Акцентите в курса са поставени върху връзката продукт-бранд, закрилата на марката като интелектуална собственост, с цел предотвратяване на вреди и генериране на повече печалби, както и типологизирането на марките от мениджърска перспектива.
 
 
Ползите за курсистите се изразяват накратко в:
  • Запознаване с принципите на създаване и успешно съществуване на брандовете;
  • Създаване на умения за управление на конкурентоспособността на марката и цялостно портфолио от марки;
  • Предотвратяване на грешки при изграждането и развитието на брандове;
  • Обогатяване на знанията за стратегическите възможности за развитие на марката;
  • Подобряване на уменията за създаване на успешна комуникационна програма в полза на бранда;
  • Формиране на култура за правилно управление на интелектуалната собственост;
  • Запознаване с добри практики от страната и чужбина.
 
 
Лекторгл. ас. д-р Димитър Трендафилов - преподавател в НБУ и експерт с над десет годишен специализиран изследователски и консултантски опит.
 
Курсът е с продължителност 30 учебни часа, гъвкаво разпределени в удобно време за курсистите.
 
Повече за курса тук.
 
Учебна такса: 240 лв.
 

Всички участници ще получат Сертификат от Нов български университет.

 

 
 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6)
E-mail: uppo@nbu.bg