Училище за професионално и продължаващо обучение

Бранд мениджмънт

brandm_1050x399_crop_478b24840a

  

 

Брандовете ни заобикалят отвсякъде, служат като повод за разговори, внасят иновации във всяка една сфера на живота ни, но как се стига до това тяхно всепроникване е тема на по-задълбочена дискусия и обект на специализиран анализ.
 
Запишете се в онлайн курса "БРАНД МЕНИДЖМЪНТ".
 
Курсът ще стартира на 1 февруари 2021 г. от 18:30 ч. онлайн.
 
Насочен е към тези, които искат да разберат какво е търговска марка (бранд), как се изгражда и развива, какви условия и фактори помагат на едни марки да се отличат от конкуренцията за сметка на други, както и към тези, които намират темата за управление на марки или 'бранд мениджмънт' за интересна.
 
Брандове като Apple, Adidas, Facebook, Armani, BMW, Heineken и много други доминират редица продуктови категории и определят дневния ред откъм стоки, услуги, потребителски изживявания, комуникации и тенденции в търсенето.
 
Всичко това повдига въпроси, на които курсът отговаря в сбит и ясен вид и формат чрез: конкретен лекционен материал, отделно изнесени казуси от практиката, описващи и анализиращи успеха или неуспеха при конкретни марки от света и България, видео-разяснителни лекции и дискусии в реално време.
 
Учебното съдържание в курса има за цел да обхване както историческата перспектива, така и необходимостта и същността на създаването на търговски марки, да изложи конкретния набор от инструменти за тяхното развитие и да опише възможните стратегии за географско развитие, изграждане на портфолио и създаване на бранд разширения.
 
Акцентите в курса са поставени върху връзката продукт-бранд, закрилата на марката като интелектуална собственост, с цел предотвратяване на вреди и генериране на повече печалби, както и типологизирането на марките от мениджърска перспектива.
 
 
Ползите за курсистите се изразяват накратко в:
  • Запознаване с принципите на създаване и успешно съществуване на брандовете;
  • Създаване на умения за управление на конкурентоспособността на марката и цялостно портфолио от марки;
  • Предотвратяване на грешки при изграждането и развитието на брандове;
  • Обогатяване на знанията за стратегическите възможности за развитие на марката;
  • Подобряване на уменията за създаване на успешна комуникационна програма в полза на бранда;
  • Формиране на култура за правилно управление на интелектуалната собственост;
  • Запознаване с добри практики от страната и чужбина.
 
 
Лекторгл. ас. д-р Димитър Трендафилов - преподавател в НБУ и експерт с над десет годишен специализиран изследователски и консултантски опит.
 
Курсът е с продължителност 30 учебни часа, гъвкаво разпределени в удобно време за курсистите.
 
Повече за курса тук.
 
Учебна такса: 240 лв.
 

Всички участници ще получат Сертификат от Нов български университет.

 

Курсът ще стартира на 1 февруари 2021 г. от 18:30 ч. онлайн.
 
Формaта на провеждане ще бъде онлайн през електронната обучителна платформа на Училището за професионално и продължаващо обучение при НБУ - https://lll.nbu.bg/
 
 
 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6)
E-mail: uppo@nbu.bg