facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

КЛАСИЧЕСКА ФОТОГРАФИЯ

camera-gc7e4cb8ee-1920_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ

 

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът запознава курсистите с теорията и практиката на класическите фотографски процеси – черно-бял и цветен негативно-позитивен процес, обратим процес, както и с различни процеси, практикувани през 19-ти и началото на 20-ти век. Целите на курса са да се получи обща представа за принципите на изграждане на фотографското изображение и да се придобият умения и знания за най-разпространените технологии на филмовата фотография до получаване на качествено изображение по сребърно-желатиновия процес върху хартия. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 • Умение за работа с фотоапарат с ръчни настройки.

 

Успешно завършилите курсисти:

1) знаят:

 • Основните принципи на получаване на класическо фотографско изображение при различните класически фотографски процеси. Изразните средства на класическата фотография.

2) могат:

 • Да получат качествено изображение върху филм по класическия сребърно-желатинов процес и да копират върху хартия в различни размери копия, удовлетворяващи изискванията за експониране в изложбена зала.

 

Теми, разглеждани в курса:

 

 1. Исторически обзор на класическите фотографски процеси
 2. Физико-химична същност на класическата фотография
 3. Негативен процес – обработка на черно-бял негативен филм
 4. Позитивен процес – работа с увеличител
 5. Тънкости на лабораторната работа при позитивния процес
 6. Цветна фотография – класически негативно-позитивен процес
 7. Същност и специфични особености на черно-белия и цветния обратими процеси
 8. Обратим процес Е-6. Ръчно проявяване.  Прожекционна техника. Презентация на диапозитиви. Сандвич-техника. Диа-серия и диапорама. Мултивизия.
 9. Използване на снимачни филтри при черно-бялата фотография
 10. Изразни средства при черно-белия класически процес и тяхната употреба
 11. Изразни средства в класическата цветна фотография, употреба.
 12. Снимачна задача с черно-бял класически процес
 13. Проявяване и оценка качествата на негатива. Подбор на кадри
 14. Изработка на изложбено позитивно копие
 15. Класически позитивни пост-процеси. Ретуш

 

Лектор: Гл. ас. д-р Ангел Коцев

 

Начало на курса: 28 ноември 2022 - лекциите се провеждат в понеделник от 18:00 до 21:10 

Форма на обучение: присъствено

Такса: 250 лв.

Краен срок за записване: 25 ноември 2022

 

ЗАПИСВАНЕ:

 1. Свалете бланка от ТУК.
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

 

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg