facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

МАРКЕТИНГОВА СРЕДА

marketing-environment_1050x399_crop_478b24840a

 ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА НОВА ОБУЧИТЕЛНА ГРУПА

 

Имате засилен интерес към сферата на маркетинга или дори работите в такава среда? Тогава този онлайн курс е за Вас!

 

Курсът е насочен към повишаване подготовката на работещи в сферата на маркетинга, търговията, рекламата и дигиталния маркетинг, които имат по-базово ниво на подготовка или имат нужда от знания и подготовка в областта на стратегическото планиране.

Целта на курса е да повиши, както общото познание на основополагащите принципи на работа в маркетинга, за да движи успешно растежа на компанията чрез реализацията на продукти и услуги, така и да даде възможност курсистите да упражнят конкретни анализи на практика (като PESTEL, 5-те среди, SWOT/TOWS).

Темите са подбрани и представени по начин, по които да бъдат достъпни и са придружени с работещи примери (McDonald's, IKEA, Starbucks).

 

Практически ползи:
  • Подобряване на боравенето с маркетингова терминология;
  • Обогатяване на знанията за движещите фактори в маркетинга и развиването им в умения за анализ и изготвяне на предложения за развитие;
  • Трениране на вземане на маркетингови решения чрез симулиран пазар;
  • Изграждане на навици за отчитане на потребителското поведение и факторите за неговата промяна във връзка с лансирането на нови продукти и услуги;
  • Развитие на общо стратегическо мислене в маркетинга.

 

Лектор: гл. ас. д-р Димитър Трендафилов - доктор на НБУ в областта на развитието на търговските марки, създаването на стойност на съвременните пазари и особеностите на комерсиалната комуникация. През 2013 г. работи по обмен в британската изследователска агенция "Space Doctors", а консултантската му дейност в България включва проекти за банковия, телекомуникационния, козметичния, строителния и тютюневия сектори. От есента на 2015 г. д-р Д.Трендафилов е главен асистент и програмен консултант на бакалавърската програма "Маркетинг" и магистърската програма "Маркетинг мениджмънт" към Департамент "Икономика" в НБУ, а от април 2018 г. е заместник-ректор по международната дейност на НБУ.

 

Курсът е с продължителност 30 уч.часа.

Учебна такса: 240 лв.

 

Всички участници ще получат Сертификат от Нов български университет.

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6)
E-mail: uppo@nbu.bg