facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Психосоматика и боледуване

pharmacy-g02210ac92-1280_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Целта на курса е придобиване на следните знания:

  • знания относно различните теоретични модели изграждащи базата върху която функционриа психосоматиката: Биопсихосоциален модел, Психофизиология, Психоневроимунология.
  • информираност относно етичните и медицинско-правни норми.
  • познания на следните клинични състояния и ситуации:Соматизация;Депресия и тревожност; Патологично поведение при различни болести;Хронична болка и други.

 

Теми разглеждани в курса:

 

1

Психосоматична медицина-определения и кратка история

2

Класификация и диагностика на психичните и психосоматичните разстройства

3

Отношението лекар-пациент

4

Процесът на соматизация. Разстройства на телесен дистрес

5

Психотерапия 

6

Психосоматичното обслужване в практиката

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Успешно завършилите курса студенти/курсисти:

1) знаят:

  • механизмите на връзка между психично и телесно в здраве и болест;причините на разстройствата и тяхното лечение, когато е налице телесна и психологична коморбидност.

 

Лекторд-р Иво Нацов дм , психиатър 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ:

 

  1. Висше образование- Медицина-МУ Плевен-1981-87. Диплома: №001500/14. 09. 1987. :
  2. Специалност по психиатрия-МУ София-Диплома: №37383/01. 01. 1991
  3. Научна степен „доктор по медицина“-МУ-Варна-10.2012
  4. Здравен мениджмънт-2000-2017:Министерство на здравеопазването на РБ, Национална здравноосиггурителна каса, Испанска агенция за международно сътрудничество, ФОЗ-София.
  5. Сертифицирани курсове по фармаковигиланс- Уни Сан Диего, Упсала.

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 

  1. “Университет Земелвайс“-Будапеща-2011-Европейска асоциация по консултативна и лиезон психиатрия и психосоматична медицина
  2. Kardinal Schwarzenberg Krankenhaus, Schwarzach in Pongau, Salzburg, Austria-2018-клиника по консултативна и лиезон психиатрия

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЩЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ:

 

  1. Член на Българска Психиатрична Асоциация/БПА/-от 1991
  2. Член на Комитет по професионални стандарти към БПА-2012-2016.
  3. Член на БЛС
  4. Член на Колегиум Частна психиатрия.
  5. Член на Европейската асоциация по консултативна и лиезон психиатрия от 2007 и член на Европейската асоциация по психосоматична медицина-разширен борд/координатор за България/www.eapm.com
  6. Член на EN.SOMA ACTION- COST- European Cooperation in Science and Technology (координатор за България)www.cost eu/proposal_sesa_guidelines Proposal Reference № OC-2016-2-21556
  7. Член на WHO-група „психиатрия в общата практика“

 

 

АВТОР:


Автор на 5/пет монографии на български:

  • Соматизация, соматоформни разстройства и телесен дистрес-ISBN-978-954-92456-5-3,Sofia,2012.
  • Психиатрия в акушеството и гинекологията-ISBN-978-954-92456-9-1,Sofia,2013
  • Консултативна и лиезон психиатрия:теоретични основи и практически аспекти –ISBN- 9786199028414-Sofia-2014.
  • Телесно здраве, религиозни и духовни вярвания в психиатричната практика-978-619-7548-00-6, BMC,2019
  • Профилактика и рехабилитация на хроничната умора-ISBN-978-619-236-125-9 Fast Print Books, 2019

 

 
Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
14.05.2022г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
15.05.2022г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
Учебна такса: 100 лв.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 208

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg