Училище за професионално и продължаващо обучение

Онлайн курс АУТИЗЪМ - ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРАКТИКИ И ПОДХОДИ

bigstock-education-for-children-at-home-3601797765_1050x399_crop_478b24840a

СЕРТИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОНЛАЙН СРЕДА - "АУТИЗЪМ - ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРАКТИКИ И ПОДХОДИ" 

 

Курсът ще се проведе онлайн на 24 април 2021 г. от 10:00 до 16:00ч.

Краен срок за записване: 15 април 2021 г.

 

Обучението е подходящо за ресурсни учители, психолози, логопеди и ерготерапевти.

 

По време на обучението ще се запознаете със:

  • спектъра от проявление на аутизма и оновните поведенчески, физиологични и комуникативни особености при деца и ученици със разстройство от аутистичен спектър;
  • „индивидуалния фактор“, като основен при оценка, терапия, обучение и приобщаване на деца и ученици с аутизъм;
  • основните терапевтични подходи, използвани в световен и локален мащаб при разстройства от аутистичен спектър, както и дали и къде в България те се прилагат успешно.


Ще познавате основните фактори за успешно приобщаване на деца и ученици с аутизъм - адаптиране и структуриране на средата и учебния материал, базисна оценка на потребностите, визуална подкрепа.

 

Водещ на обучението: Анна Динчева - ръководител на програма по сензорна интеграция и ерготерапия.

Формата на провеждане ще бъде онлайн през електронната обучителната платформа на Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ - https://lll.nbu.bg .

Всички участници ще получат удостоверение с 1 (един) образователен кредит от Нов български университет, според изискванията на МОН.

 

Учебна такса: 92 лв.

 

Курсът ще се проведе онлайн на 24 април 2021 г. от 10:00 до 16:00ч.

Краен срок за записване: 15 април 2021 г.

 

 

За доп. информация и записване:

 

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС)

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 380, 02/ 8110 388, 0884 026910
E-mail:  crps@nbu.bg