facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ НА ЮРИСТА

116797449-2059188917544924-1829704304309290676-o_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 

Курсът ще стартира при сформиране на група.

 

Курсът "ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ НА ЮРИСТА: ЕФЕКТИВНА ПИСМЕНА И УСТНА ЗАЩИТА НА ИЩЕЦА" представлява практическа подготовка и усъвършенстване на знанията чрез писмени задачи, решавани с непосредствената помощ и обратна връзка с експерт-преподавателя, както и с разиграване на ролеви игри по време на учебния процес.

 

Подходящ  е за студентите, изучаващи граждански процес във висши училища, и за юристи, желаещи да придобият допълнителни практически знания и умения, за да бъдат още по-ефективни професионалисти.

 

По време на курса ще придобиете знания и умения, вкл.:

  • Да познавате съдебните книжа и процедурите.
  • Да се изразявате професионално и свободно да пишете съдебни документи.
  • Да квалифицирате умело фактите и обстоятелства, изложени от бъдещите Ви клиенти.
  • Да избирате най - подходящия способ за защита.
  • Да сте готови за стресови ситуации в работата и ефективно да взаимодействате с държавните институции и съда.
  • Да защитавате ефективно клиентите си и да бъдете печеливши, и др.

 

Успешно завършилите курса ще придобият необходимите умения за свободно и професионално изразяване в писмена форма и за ефективна комуникация с клиентите, държавната администрация и съдебните органи.

 

Лектор: Десислава Джарова - дългогодишен съдия по граждански и търговски дела, със стаж в Съда на Европейския съюз - Люксембург (Съд на публичната служба), сертифициран медиатор.

 

Период за преминаване на курса: 4 седмици

Курсът е онлайн с продължителност 60 часа в рамките на 4 седмици и е със силен фокус върху самостоятелната подготовка за поставените от преподавателя казуси.

Курсът включва разиграване на ролеви игри в рамките на 2 дни, които ще се проведат присъствено или онлайн, в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната.

 

Занятията включват комуникация с преподавателя всеки понеделник и четвъртък във виртуална класа стая. 

 

 

Учебна такса:

440 лв. - за студенти (от всички висши училища)
480 лв. - за завършили висше образование

 

Успешно завършилите курса получават Сертификат от Нов български университет.

 

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 208

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg