Училище за професионално и продължаващо обучение

Практически умения на юриста

 

 

Курс "Практически умения на юриста - ефективна защита на ищеца"

 

 

Курсът "ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ НА ЮРИСТА: ЕФЕКТИВНА ПИСМЕНА И УСТНА ЗАЩИТА НА ИЩЕЦА" представлява практическа подготовка и усъвършенстване на знанията чрез писмени задачи, решавани с непосредствената помощ и обратна връзка с експерт-преподавателя, както и с разиграване на ролеви игри по време на учебния процес.

 

Курсът е за студентите, изучаващи граждански процес във висши училища, и за юристи, желаещи да придобият допълнителни практически знания и умения, за да бъдат още по-ефективни професионалисти.

 

По време на курса ще придобиете знания и умения, вкл.:

  • Да познавате съдебните книжа и процедурите.
  • Да се изразявате професионално и свободно да пишете съдебни документи.
  • Да квалифицирате умело фактите и обстоятелства, изложени от бъдещите Ви клиенти.
  • Да избирате най - подходящия способ за защита.
  • Да сте готови за стресови ситуации в работата и ефективно да взаимодействате с държавните институции и съда.
  • Да защитавате ефективно клиентите си и да бъдете печеливши, и др.

 

Успешно завършилите курса ще придобият необходимите умения за свободно и професионално изразяване в писмена форма и за ефективна комуникация с клиентите, държавната администрация и съдебните органи.

 

Лектор: Десислава Джарова - дългогодишен съдия по граждански и търговски дела, със стаж в Съда на Европейския съюз - Люксембург (Съд на публичната служба), сертифициран медиатор.

 

Период за преминаване на курса: 4 седмици

Курсът е онлайн с продължителност 60 часа в рамките на 4 седмици и е със силен фокус върху самостоятелната подготовка за поставените от преподавателя казуси.

Курсът включва разиграване на ролеви игри в рамките на 2 дни, които ще се проведат присъствено или онлайн, в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната.

 

Занятията включват комуникация с преподавателя всеки понеделник и четвъртък във виртуална класа стая.


Курсът ще се проведе от 5 октомври до 8 ноември 2020 г.

Всеки понеделник: 18:30 - 19:30 ч.
Всеки четвъртък: 09:30 - 10:30 ч.


Учебна такса:
440 лв. - за студенти (от всички висши училища)
480 лв. - за завършили висше образование


Формата на провеждане на курса е онлайн през електронната обучителна платформа на Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ - https://lll.nbu.bg . Записалите се курсисти получават онлайн достъп до платформата след регистрация.

 

Успешно завършилите курса получават Сертификат от Нов български университет.

 

 

За записване и допълнителна информация:


Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет
Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6 - за продължаващо обучение)
E-mail: uppo@nbu.bg