facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

ПСИХОЛОГИЯ НА МАРКЕТИНГА

116166487-2051980444932438-8991918686932889938-o_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ОТ НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА

 

Курс "Психология на маркетинга" - част 1

 

Как фирмите знаят какво и как да ни предложат?


Искате ли да задълбаете повече в тази тематика?


Запишете се в курса "ПСИХОЛОГИЯ НА МАРКЕТИНГА"!


Курсът стартира на 1 октомври 2021 г. (петък)

Краен срок за записване: 24 септември 2021 г. (петък)

 

Учебното съдържание включва полезни теоретични модели, значими казуси от практиката, както и възможност за курсистите да упражнят получените познания в собствено задание.

 
Разделен е на 2 тематични части (модули), всеки от които съдържа своя система от лекции, задачи и отделно оценяване.


В последните десетилетия се увеличи влиянието на школата на поведенческия маркетинг, която със средствата на науката и особено на неврологичните и невробиологичните изследвания се противопоставя на мита, че „икономическият“ човек е разумен и крайно пресметлив индивид.


Доброто разбиране на психологическите основи на пазарното поведение съвсем не се изчерпва само с разпознаване на „триковете“ в рекламите, които виждаме по телевизията, нито с изброяването на общовалидните човешки нужди и емоции.

 
Маркетинг специалистът има нужда от повече и по-детайлна информация относно:

 

 • Мотивиращите сили зад поведението на потребителя;
 • Начинът на работа на мозъка;
 • Процесите по събиране и обработка на информацията;
 • Формиране на паметта и въздействието на разказа;
 • Веригата и механизмите на вземане на решение и избор;
 • Роля на емоциите в оценяването на пазарните възможности и изграждане на лоялност;
 • Влиянието на социалната среда – семейство, референтни групи, субкултура, национална и „глобална“ култура;
 • Въздействието на брандовете и непосредствената физическа среда.

 

Всичко това е покрито от курса, който в сбита форма предоставя практически приложимо знание за употребата на психологията и когнитивната наука, като изяснява картината около това „коя точно психология“ работи в полза на маркетинг специалистите и на потребителите.


Заедно с това допълва, че има още важни фактори при оформяне на потребителския избор – когнитивните процеси и специфичните социално-културни и икономически условия в дадена страна или регион.

 

Ползите от курса отиват отвъд натрупването на общи познания, той дава възможност на курсистите да:

 • Подобрят уменията си за сегментиране на потребителските групи на пазара;
 • Оценяват релевантността на новоразработени продукти по отношение на нуждите, към които са насочени;
 • Разкриват психологически модели зад рекламни послания;
 • Изготвят по-успешни маркетингови и по-специално комуникационни програми;
 • Създават и поддържат конкурентоспособни брандове.


Първата част (модул) на курса е с продължителност 30 учебни часа, разпределени в няколко седмици и съобразени с времето на курсистите (вечер и събота-неделя).

 


Лектор: гл. ас. д-р Димитър Трендафилов - доктор на НБУ в областта на развитието на търговските марки, създаването на стойност на съвременните пазари и особеностите на комерсиалната комуникация. През 2013 г. работи по обмен в британската изследователска агенция "Space Doctors", а консултантската му дейност в България включва проекти за банковия, телекомуникационния, козметичния, строителния и тютюневия сектори. От есента на 2015 г. д-р Д.Трендафилов е главен асистент и програмен консултант на бакалавърската програма "Маркетинг" и магистърската програма "Маркетинг мениджмънт" към Департамент "Икономика" в НБУ, а от април 2018 г. е заместник-ректор по международната дейност на НБУ.

Учебна такса: 240 лв (за модул)

Курсът стартира на 1 октомври 2021 г. (петък)

 

Всички участници ще получат Сертификат от Нов български университет.

 

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6)
E-mail: uppo@nbu.bg