Център за професионално и продължаващо обучение

Курсовете от департамент Право

За пръв път НБУ предлага курсове в помощ на студентите от програма „Право“, на които им предстои явяване на държавен изпит.

Курсовете имат за цел да помогнат на студентите в подготовката им за успешно полагане на държавните изпити по Гражданскоправни науки (ГПН), Наказателно правни науки (НПН), Публичноправни науки (ППН).

Курсовете се водят от преподаватели от Департамент „Право“,  и от хора от практиката.

Курсовете са три, а именно:

LAWQ300 Практикум по публичноправни науки

LAWQ200 Практикум по наказателноправни науки

LAWQ100 Практикум по гражданскоправни науки

 

НОВИ ДАТИ!

 

Уважаеми колеги,

За пореден път ще се проведе „Практикум по Гражданскоправни науки“ през месец февруари 2019 г.

Курсът „Практикум по гражданскоправни науки“ се основава на конспекта за държавния изпит по Гражданскоправни науки. Темите от конспекта са обединени по съдържателен признак в тематични направления.

Дати на провеждане:
15, 16, 17, 23 и 24 февруари 2019 г.

 

Лектори:
Проф. Екатерина Матеева, д. н.
Съдия Цвета Желязкова
Гл. ас. д-р Силвия Цонева

Записването става в Студентски център до 14 февруари 2019 г. Сигнатурата на куса е LAWQ 100

 

График

 

Лектор

Дата

Час

Зала

Проф. Екатерина Матеева, д. н.

15.02.2019г.

08.00 – 13.00ч.

303 – ІІ корпус

Съдия Цвета Желязкова

16.02.2019

09.40 – 14.30ч.

303 – ІІ корпус

Проф. Екатерина Матеева, д. н.

17.02.2019г.

08.00 – 13.00ч.

303 – ІІ корпус

Гл. ас. д-р Силвия Цонева

23.02.2019г.

13.00 – 18.00ч.

110 – ІІ корпус

Гл. ас. д-р Силвия Цонева

24.02.2019г.

09.40 – 14.30ч.

110 – ІІ корпус

 

 

Ралица Митова - Мениджър ЦППО


Телефон: 02 8110108
E-mail: rmitova@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 208