Училище за професионално и продължаващо обучение

Курсовете от департамент Право

За пръв път НБУ предлага курсове в помощ на студентите от програма „Право“, на които им предстои явяване на държавен изпит.

Курсовете имат за цел да помогнат на студентите в подготовката им за успешно полагане на държавните изпити по Гражданскоправни науки (ГПН), Наказателно правни науки (НПН), Публичноправни науки (ППН).

Курсовете се водят от преподаватели от Департамент „Право“,  и от хора от практиката.

Курсовете са три, а именно:

LAWQ300 Практикум по публичноправни науки

LAWQ200 Практикум по наказателноправни науки

LAWQ100 Практикум по гражданскоправни науки

 

НОВИ ДАТИ!

 

Уважаеми колеги,

През месец март 2019 г. ще се проведе „Практикум по наказателноправни науки“ 

Курсът „Практикум по наказателноправни науки“ се основава на конспекта за държавния изпит по Наказателноправни науки. Темите от конспекта са обединени по съдържателен признак в тематични направления.

Дати на провеждане:
22, 23, 24,  и 25 март 2019 г.

 

Лектори:
гл.ас. Ралица Костадинова
Съдия Пламен Дацов

 

 

Записването става в Студентски център до 20 март 2019 г. Сигнатурата на куса е LAWQ 200

 

График

 

Лектор

Дата

Час

Зала

Ралица Костадинова

22.03.2019г.

16.20 – 19.30ч.

207 – І корпус

Съдия Пламен Дацов

23.03.2019

09.40 – 16.10ч.

413 – І корпус

Съдия Пламен Дацов

24.03.2019г.

09.40 – 17.50ч.

413 – І корпус

Съдия Пламен Дацов

25.02.2019г.

09.40 – 16.10ч.

Извън НБУ – Съдебна палата

 

Ралица Митова - Мениджър ЦППО


Телефон: 02 8110108
E-mail: rmitova@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 208