Център за професионално и продължаващо обучение

Курсовете от департамент Право

За пръв път НБУ предлага курсове в помощ на студентите от програма „Право“, на които им предстои явяване на държавен изпит.

Курсовете имат за цел да помогнат на студентите в подготовката им за успешно полагане на държавните изпити по Гражданскоправни науки (ГПН), Наказателно правни науки (НПН), Публичноправни науки (ППН).

Курсовете се водят от преподаватели от Департамент „Право“,  и от хора от практиката.

Курсовете са три, а именно:

LAWQ300 Практикум по публичноправни науки

LAWQ200 Практикум по наказателноправни науки

LAWQ100 Практикум по гражданскоправни науки

 

Практикумите могат да се запишат със съответната сигнатура в отдел „Студенти“ .

 

Цена: 200 лв. / За един практикум/

 

Ралица Митова - Мениджър ЦППО


Телефон: 02 8110108
E-mail: rmitova@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 208