Училище за професионално и продължаващо обучение

Курсовете от департамент Право

НБУ предлага курсове в помощ на студентите от програма „Право“, на които им предстои явяване на държавен изпит.

Курсовете имат за цел да помогнат на студентите в подготовката им за успешно полагане на държавните изпити по Гражданскоправни науки (ГПН), Наказателно правни науки (НПН), Публичноправни науки (ППН).

 

Курсовете се водят от преподаватели от Департамент „Право“,  и от хора от практиката.

 

Курсовете са три, а именно:

 

LAWQ100 Практикум по гражданскоправни науки

LAWQ200 Практикум по наказателноправни науки

LAWQ300 Практикум по публичноправни науки

 

 

НОВИ ДАТИ!

 

Уважаеми колеги,

 

През месец септември 2019 г. ще се проведе „Практикум по гражданскоправни науки“ 

 

Курсът „Практикум по гражданскоправни науки“ се основава на конспекта за държавния изпит по Гражданскоправни науки. Темите от конспекта са обединени по съдържателен признак в тематични направления.

 

Дати на провеждане:


25, 26, 27, 28 и 29 септември 2019 г.

 

Лектори:

 


гл.ас. д-р Силвия Цонева

доц. д-р Цветалина Петкова

съдия Цвета Желязкова

съдия Андрей Георгиев

 

! Практикума ще стартира при минимум 10 /десет/ записани курсиста. Срок за записване до 18 септември 2019 г. Сигнатурата на курса е LAWQ 100. 

 

График

 

Лектор

Дата

Час

Зала

Силвия Цонева

25.09.2019г.

09.40 – 14.30ч.

303– ІІ корпус

Цветалина Петкова

26.09.2019

09.40 – 14.30ч.

303– ІІ корпус

Цвета Желязкова

27.09.2019г.

13.00 – 17.50ч.

303– ІІ корпус

Андрей Георгиев

28.09.2019г.

09.40 – 14.30ч.

303– ІІ корпус

Андрей Георгиев 

29.09.2019г.

09.40 – 14.30ч.

303– ІІ корпус

 

 

 

През месеците октомври и ноември 2019 г. ще се проведе „Практикум по наказателноправни науки“ 

 

Курсът „Практикум по наказателноправни науки“ се основава на конспекта за държавния изпит по Наказателноправни науки. Темите от конспекта са обединени по съдържателен признак в тематични направления.

 

Дати на провеждане:

26 и 27 октомври, 2019 г.

02 и 03 ноември, 2019 г.

 

Лектори:

 


гл.ас. д-р Ралица Костадинова

проф. д-р Веселин Вучков

съдия Пламен Дацов

 

 

! Практикума ще стартира при минимум 10 /десет/ записани курсиста. Срок за записване само на този практикум е до 18 октомври 2019 г. Сигнатурата на курса е LAWQ 200. 

 

 

График

 

Лектор

Дата

Час

Зала

Ралица Костадинова

26.10.2019г.

09.40 – 12.50ч.

308– ІІ корпус

проф. Веселин Вучков

27.10.2019

08.00 – 16.10ч.

308– ІІ корпус

Пламен Дуцов

02.11.2019г.

09.40 – 16.10ч.

308– ІІ корпус

Пламен Дуцов

03.11.2019г.

09.40 – 16.10ч.

308– ІІ корпус

 

През месец ноември 2019 г. ще се проведе „Практикум по публичноправни науки“ 

 

Курсът „Практикум по публичноправни науки“ се основава на конспекта за държавния изпит по Публичноправни науки. Темите от конспекта са обединени по съдържателен признак в тематични направления.

 

Дати на провеждане:

23 и 24 ноември, 2019 г.

30 ноември, 2019 г.

01 декември, 2019 г. 

 

Лектори:

 

проф. д-р Екатерина Михайлова

проф. Райна Николова, д.н.

гл.ас.д-р Памела Бучкова

гл.ас.д-р Гинка Симеонова

 

 

 

 

! Практикума ще стартира при минимум 10 /десет/ записани курсиста. Срок за записване само на този практикум е до 08 ноември 2019 г. Сигнатурата на курса е LAWQ 300. 

 

 

График

 

Лектор

Дата

Час

Зала

Екатерина Михайлова

23.11.2019г.

09.40 – 16.10ч.

308– ІІ корпус

Екатерина Михайлова

24.11.2019

09.40 – 11.10ч.

308– ІІ корпус

Райна Николова

24.11.2019г.

11.20 – 16.10ч.

308– ІІ корпус

Памела Бучкова

30.11.2019г.

09.40 – 12.50ч.

308– ІІ корпус

Гинка Симеонова

30.11.2019г.

13.00 - 17.50ч.

308– ІІ корпус

Гинка Симеонова

01.12.2019г.

09.40 - 14.30ч.

308– ІІ корпус

 

 

 

За записване и информация:

Телефон: 02 8110108


E-mail: uppo@nbu.bg


Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 208