Училище за професионално и продължаващо обучение

Обучение на фотографи и оператори за снимане в екстремни условия

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ФОТОГРАФИ И ОПЕРАТОРИ ЗА СНИМАНЕ В ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Курсистите трябва да са физически здрави, да имат нормална физическа активност и нормална психическа стабилност

 

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Създаване на основни умения и получаване на знания, необходими за гарантиране на безопасност при работа в опасна за живота и здравето среда

 

 

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Особености на работа в екстремна среда
 • Познания и приложение на различни съоръжения в обезопасителните дейности
 • Елементи на обезопасяване
 • Медицински аспекти на проблемите свързани с работа в екстремна среда
 • Безопасност при снимане от параплан, мотопараплан, мотоделтаплан и хеликоптер

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Практически упражнения
 • Симулации

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават сертификат за преминато обучение.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 30 часа

 

ЛЕКТОР: Красимир Стоянов

 

ЦЕНА: 260 лв. за един участник

 

За информация и записване:

 

ГЕРГАНА ЛАЛОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: glalova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

ИРИНА ДОБРИЯНОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: idobriyanova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99