Училище за професионално и продължаващо обучение

Онлайн търговия на финансови инструменти

 

Програма Онлайн търговия на финансови инструменти

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Курсистите да имат знания и/или умения:

 • английски език и компютърна грамотност
 • по икономика и по финансови изчисления

 

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

- да повиши финансовата грамотност и познания за търгуваните на световните пазари финансови инструменти,

- да изгради практически умения в онлайн търговията с финансовите инструменти, вкл. и чрез сключване на виртуални сделки основани на реална информация от световните пазари.

 

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Форекс (валутна) търговия
 • Работа с платформа за онлайн търговия
 • Технически анализ, ценови модели
 • Барови конфигурации, практически примери
 • Поръчки за онлайн търговия, практическо приложение
 • Психология на трейдъра, основни грешки при търговията, управление на риска лекция
 • Коментари на поръчките, подадени от курсистите по време на курса

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават сертификат за преминато обучение.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 30 часа

 

ЛЕКТОРИ:

 • проф. д-р Р. Цончев,
 • Андрей Стойчев, „Делтасток”

 

ЦЕНА: 260 лв.

 

За информация и записване:

 

ГЕРГАНА ЛАЛОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: glalova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

ИРИНА ДОБРИЯНОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: idobriyanova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99