Център за професионално и продължаващо обучение

Разработване и управление на проекти

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

Програмата е подходяща за хора със средно и висше образование.

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Програмата изгражда капацитет за използване на финансовите средства, предоставени от ЕС по оперативните програми.

 

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Европейски структурни фондове. Програмиране и процедурен механизъм
 • Подготовка на проектни предложения
 • Бюджетиране и оценка на проектно предложение
 • Практикум по разработване и управление на проекти
 • Одит на управлението на средства от фондовете на ЕС
 • Управление на проекти с безвъзмездно финансиране

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават свидетелство за професионална квалификация.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 170 часа

 

ЛЕКТОР: ас. Мая Гочева

 

ЗАПИСВАНЕ - текущо

 

ЦЕНА: 850 лв.

 

За информация и записване:

ГЕРГАНА ЛАЛОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: glalova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

ИРИНА ДОБРИЯНОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: idobriyanova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99