Училище за професионално и продължаващо обучение

Специализирани субтитри за хора с увреден слух

Цена: 520,00 лв.

60 часа, 6 кредитa

Лектори: гл. ас. д-р Станислав 

Богданов и ас. Амелия Марева

 

Обща информация

 

В България има над 120,000 глухи и слабочуващи хора, които имат затруднен достъп до новини, актуални предавания, български филми и сериали. Глухите хора ежедневно се обръщат към своите близки у дома за информация и превод.

 

Много хора с намален слух ползват слухови апарати, но те често не помагат да чуваш и да разбираш пълноценно. Усилването на звука в повечето случаи не е решение.

 

Фондация „Заслушай се“ в партньорство с Нов български университет работим активно за намиране на решение на този проблем. Във връзка с това започваме пилотен проект за внедряване на системата за субтитриране в телевизионна среда.

 

Тези услуги ще бъдат полезни и за други групи хора –  хора с малки деца, хора с друг  майчин език, които имат трудности в разбирането на български език и др.

 

  • Какво значи това?

 

В менюто на всяко дистанционно устройство към телевизорите има опция за избор на „субтитри при поискване“. Тази опция не е активна за нито един български телевизионен канал. Нашата основна цел е в най-скоро време това да се промени.

 

  • Как?

 

С подкрепата на дарители набавихме оборудване за създаване на субтитри на живо при поискване. Обявяваме началото на професионален курс за подготовка на субтитрьори на съдържание на живо. Така ще осигурим професионалисти, които да осъществяват тази важна дейност за равен достъп до информация за глухите хора.

 

  • Каква е тази професия?

 

В България има стенографи и машинописци. Субтитрьорите са със сходна професионална квалификация, но не в административна среда, а при предаване в текстова форма в реално време на телевизионно съдържание като предавания на живо, новини и др.

 

Какви умения трябва са притежава субтитрьорът:

Основни умения и компетентности:

Основни знания:

Незадължителни умения и компетентности:

Незадължителни знания:

 

Професионален курс за подготовка на субтитрьори

 

Първият етап от проекта е осигуряването на професионално обучение за кандидати за субтитрьори:

- Ще осигурим професионален курс и квалификация за до 20 кандидати в НБУ - всички успешно завършили получават професионална квалификация.

- След края на курса ще бъдат подбрани 6-ма за пилотен екип; с останалите се надяваме да поддържаме връзка и да ги поканим при бъдещи инициативи.

- На всички кандидати ще бъде предоставена възможност за безплатно обучение по жестов език (начално ниво), с възможност в бъдеще да се включат и в курсове за напреднали и за подготовка на жестови преводачи, ако тази професия им допада.

- За обученията ще бъде осигурена достъпна среда и техническо оборудване за кандидати с двигателни увреждания.

- Ще предоставим „нормална“ или „стенографска“ клавиатура, според предпочитанията на кандидатите.

 

Възможност за работа

 

Пилотният ни проект предвижда формирането на един екип от 6-ма субтитрьори на живо, които ще бъдат подбрани от всички кандидати, завършили успешно курса за професионална подготовка. Екипът ще работи върху субтитрирането на избрано медийно съдържание от програмата на български телевизии. Субтитрьорите ще работят на смени, по график, средна заетост 20-30 работни часа на седмица.

 

За да кандидатствате за включване в професионалното обучение, моля да ни изпратите:

 

1. Кратка автобиография или CV, като изтъкнете образованието си, допълнителни квалификации, участия в социални инициативи, доброволчество и др. (ако имате такива)

2. Сканирано копие от диплома за средно и/или висше образование и/или допълнителни квалификации.

3. Кратко мотивационно писмо защо искате да се включите и с какво сте готови да допринесете за подобряване на достъпа до информация за глухите хора и други социални групи.

 

Цената на професионалното обучение (60 учебни часа) е 520 лева.

 

За първите 10 одобрени обучаеми има осигурена стипендия от 50% от стойността на обучението.

 

Краен срок за кандидатстване е: 20 февруари 2019 г.

 

Начало за провеждане на обучението: 25 февруари 2019 г.

За контакти: 

Email: amareva@nbu.bg; nharalampieva@nbu.bg
Корпус 2, офис 312
тел.: 02/8110 312
Mобилен телефон: 0889 439973