Училище за професионално и продължаващо обучение

Интегриране на Травмата чрез Метода на Системните Констелации

Въведение:

Методът на Системните Констелации (МСК) е широко известен и ефективен метод за преработка на различни преживявания на травмата. Този метод се използва за установяване, разбиране, изучаване, разрешаване и интегриране на индивидуални, семейни, и организационни травми, както и на индивидуални и колективни конфликти и трансформации.

 

МСК работи дълбочинно с емоционалната, телесната и психическата взаимозависимост между индивиди и групи, в миналото и в настоящето (например, при през-поколенческа травма, или травма на връзките). Може да се използва ефективно за интегрция на фрагментите на личността и връзките вследствие на травми. МСК е метод, лесен за адаптиране в различен контекст, и за намиране на устойчиви практически решения с цел интеграция. Затова, този метод намира широко приложение в различни сфери: образование, организационно поведение, лидерство, психотерапия и терапия на тялото, семейна терапия, лечение на травмата, социална работа и други.

 

Цели на курсовете:

Курсовете водят до усвояване на теоретични и практични познания и умения за работа с травмата посредсвом МСК, включително:

  • Вникване в основните принципи, философия, приложение и техники на МСК по отношение на лични, семейни или групови травми;
  • Развитие на умения за водене на травма-констелации с МСК;
  • Лично развитие и развитие на умения чрез преработка на собствената травма, чрез участие в травма-констелации на колегите от курса и чрез водене на констелации в групата под супервизия.
  • Умения за интегриране на различни подходи за интеграция на травма.

 

Участници:

Тези курсове са подходящи както за напълно начинаещи, така и за напреднали в работата с МСК, включително: хора, които имат просто имат интерес към метода или работят по личното си развитие; различни видове терапевти или медицински работници; хомеопати и други лечители, професионалисти в различни сфери – например мениджмънт, образование, или социална работа, които имат личен интерес или искат да намерят проложение на МСК в тяхната сфера.

 

Структура на обучението:

Обучението ще се проведе в периода март 2019 - януари 2020 и обхваща шест курса. Всеки курс е с хорариум 30 учебни часа (20 присъствени и 10 онлайн - индивидуална работа). Всеки курс ще се провежда в събота и неделя от 9.00 до 19.00 часа. Работата в група за практикуване и супервизията са допълнителни и не са задължителни, но са препоръчителни.

Курсистите получават сертификат за участие във всеки курс.

Такса за участие: 220 лв за курс

 

Курс 1: История, Принципи и Техники на МСК

16-17 Март 2019

Курс 2: МСК като ресурс на сигурност в работа с травмата

11-12 Май 2019

Курс 3: Преработка на травмата чрез МСК: “Констелации на намерението”

6-7 Юли 2019

Курс 4: Индивидулна Работа с МСК

7-8 Септември 2019

Курс 5: Интегриране на травмата с МСК

23-24 Ноември 2019

Курс 6: Работа в различен контекст на травмата

25-26 Януари 2020

 

 

Лектор:

Dr Димитрина Спенсър работи с МСК от 2005 година и е водила курсове по МСК в Оксфорд и Лондон, Великобритания, също в Барселона и Дания. Обучавала се е интензивно две години с Албрехт Мар в осем тридневни модула (2005-2007) и дълги години с Франц Руперт и Вивиан Бротън. Тя има частна психотерапевтична практика и води собстевн трейнинг по МСК в Оксфорд от 2011 година. Тя също преподава като социален антрополог в Оксфордкия Университет, Великобритания, където получава докторска степен по антрология през 2005. Др Спенсър е член на Международната Асоциация на СК, на Великобританската Асоциациа по Транзакционална Анализа и на Европейската Асоциация по Транзакц

За записване и допълнителна информация:

02/9800099; 02/9802210; 0884026910

etrifonova@nbu.bg; glalova@nbu.bg; idobriyanova@nbu.bg