Център за професионално и продължаващо обучение

Професионална квалификация учител по чужд език

 

 

Програма ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛ по чужд език

 

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

а бакалаври и магистри от различни специалности, които желаят да се развиват професионално като учители по чужд език в системата на средното образование.

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Целта на програмата е да развие у обучаваните професионално отношение към учителската работа, да ги подготви за преподавателската дейност по чужд език или по определен учебен предмет на чужд език, както и за педагогическо общуване с ученици, административно ръководство, колеги и родители.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • педагогика;
 • психология;
 • методика на обучението по……………;
 • приобщаващо образование;
 • информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда;
 • избираеми и факултативни учебни дисциплини;
 • практическа подготовка – хоспитиране, текуща педагогическа практика, стажантска практика.

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Дискусии

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават Свидетелство за професионална квалификация.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра

 

ЛЕКТОРИ: 

Екип от хабилитирани преподаватели на НБУ; практици от системата на училищното образование

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

 

ЗАПИСВАНЕ - текущо

ЦЕНА: 700 лв. на семестър

 

За информация и записване:

 

ГЕРГАНА ЛАЛОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: glalova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

ИРИНА ДОБРИЯНОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: idobriyanova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99