Училище за професионално и продължаващо обучение

УЧА СЕ ДА ПРЕПОДАВАМ НЕМСКИ ЕЗИК

why-german_1050x399_crop_478b24840a

Квалификационна програма за учители по немски език в сътрудничество с ГЬОТЕ ИНСТИТУТ - България

Уча се да преподавам немски език (DLL)  поставя процеса на преподаването в центъра на вниманието. Квалификационната програма на Гьоте-институт служи за квалификация на учители по немски език по цял свят, която е близо до практиката – както в начален, така и в среден етап на обучение и в обучението за възрастни.

Иновативната концепция на DLL беше развита с поглед към ежедневните дейности на учителите и поставените пред него предизвикателства в класната стая. Традиционните теми, като преподаване на умения, граматика и лексика, фонетика, литература, социални форми и др., са интегрирани в квалификационната концепция, насочена към уменията и практиката.

С помощта на видеозаписи на учебни часове и провеждането на проекти за изучаване на практиката, учителите могат да отчетат и актуализират вече наличните си умения и да приложат новите знания в учебните си часове.

Базисната програма се състои от следните шест модула, които се обработват по време на присъствени семинари и самостоятелна работа онлайн:

  • DLL 1: Компетенции на учителя и организиране на часа
  • DLL 2: Как се учи немски като чужд език?
  • DLL 3: Немски като чужд език
  • DLL 4: Задачи, упражнения и интерактивност
  • DLL 5: Учебни материали и медии
  • DLL 6: Курикулум и планиране на часа

По време на работата онлайн участниците биват напътствани от преподаватели на Гьоте-институт. Предпоставка за участие в програмата е минимално езиково ниво В2 и завършено висше образование.

От Март 2019 г. програмата DLL  ще бъде предлагана в сътрудничество с Гьоте-институт.

Тази пролет предлагаме следните модули:

DLL 2: Как се учи немски като чужд език?

DLL 4:  Задачи, упражнения и интерактивност
 

Дати:

08.03.2019 г., 16.00 – 19.30 ч. – присъствен семинар 1

09.03.2019 г., 08.30 – 18.00 ч. – продължение на присъствен семинар

11.03. – 07.06.2019 г. – онлайн-фаза    

08.06.2019 г., 08.30 – 18.00 ч. - присъствен семинар 2

За успешното приключване на един модул, участниците получават 3 кредитни точки.

Таксата за участие е 300 лева на модул.

Присъствените семинари ще се провеждат в Центъра за професионално и продължаващо обучение (ЦППО) на НБУ в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99.

За записване и допълнителна информация:

02/ 980 0099, 02/ 980 2210, 0884 026910

emails: etrifonova@nbu.bg; glalova@nbu.bg; idobriyanova@nbu.bg

Записване до 28.02.2019 г.