Училище за професионално и продължаващо обучение

Стъклото като изразно средство в изобразителното изкуство, дизайна и архитектурата