Училище за професионално и продължаващо обучение

Монтесори класна стая – основни дейности, подход и практики в ученическа възраст 1- 4 клас

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО:

 

Бакалаври предучилищна и начална педагогика, социални педагози, специални педагози, психолози и логопеди, екипи от специалисти от центрове за обществена подкрепа и други социални институции  от различни области на страната,  които работят с деца 6-9 години.  Специалисти завършели „Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа в детска градина“ и „Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца от 3 до 6 г.“

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

 

Предоставяне на курсистите на теоретична и практическа подготовка за въвеждане на педагогическите принципи на д-р М. Монтесори в  възрастта 6-9 години. Организиране на подготвената среда

 

ЛЕКЦИОНЕН ПЛАН НА ПРОГРАМАТА:

 

Лекционният план покрива основните теоретични аспекти на Монтесори-концепцията и включва усвояването на всички практически аспекти на работата с Монтесори материала за възрастта от 1-4 клас.

Лекционният план е съставен по начин, който дава възможности за активен обмен на практически опит между обучаващите се и обучителите.

  • История – 20 часа
  • География – 20 часа
  • Математика – 40 часа
  • Геометрия – 40 часа
  • Реч – български език – 40 часа
  • Теория – 20 часа
  • Практика и наблюдение – 20 часа

 

Теоретичното и голяма част от практическото обучение протича в Локален център Пловдив, в специално подготвена за курса Монтесори-зала. Друга част от практиката е в Монтесори детска градина в град Пловдив.

 

ЕКИП ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

 

Ренета Венева – психолог, AMI – диплома 3-6, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен - Германия

Симеон Чуканов – социален педагог;  Монтесори диплома от Лудвиг-Максимилиан Университет, Мюнхен за 3-6 и 6-12, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен – Германия

 

За информаци и записване:

 

Локален център на НБУ в гр. Пловдив

 

Организатор:


Цветелина Циркалова

 

Адресбул. „Марица“ No 91, партер


Телефони(032) 6253210878 125 263


E-maillc-plovdiv@nbu.bg