Училище за професионално и продължаващо обучение

ЕТНОБОТАНИКА / АГРОБИОЛОГИЯ

Програма ЕТНОБОТАНИКА/АГРОБИОЛОГИЯ

Целта на програмата е да предостави на курсистите подготовка по учебни дисциплини, свързани с опознаването и управлението на растителните ресурси на България и разкриването на техния потенциал за устойчиво бизнес развитие. Програмата включва 8 лекционни курса в рамките на 2 семестъра, които покриват различни аспекти от използването на биологичните ресурси като основа за устойчив бизнес, особено в сферата на малките и средни предприятия. Курсовете са с теоретично и практическо съдържание. Възможно е да бъде записан и само един или повече курсове, по желание на курсиста. Студентите се обучават в учебни дисциплини като Етноботаника, Медицински растения, Медоносни растения и производство на мед, Водораслите – хранителна и фармацевтична суровина, Декоративно градинарство и ландшафтен дизайн, Биологично земеделие, Гъбарство и гъбопроизводство, Подготовка и управление на проекти по Европейските програми. Курсистите получават сертификат за курс, който са изучавали или за цялостната програма.

Обучението в рамките на програмата представлява съчетание между лекционно обучение, семинарни занятия (за придобиване на личен опит и насърчаване на творчество и критичното мислене), самостоятелна работа (индивидуално или по групи) за развиване на умения за работа в екип при подготовката и вземането на решения. Във всеки един курс за предвидени минимално две занятия за посещение на предприятия в областта на курса.

Практики: Практическото обучение протича в лабораториите към департамента и в предприятия в съответната област. По време на обучението се провеждат теренни занятия и стажове в структури, свързани с отделните курсове на програмата – срещи с бизнес оператори в сферата на пчеларството, медицинските растения, биоземеделието и биохраните, гъбопроизводството. Програмата предвижда и придобиването на основни умения по подготовка и управление на проекти. Курсистите ще бъдат запознати с основи аспекти, перспективи и предизвикателства пред бизнеса в сферата на селското стопанство и производството на храни у нас.

За информация и записване:

 ГЕРГАНА ЛАЛОВА 

  • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
  • E-mail: glalova@nbu.bg
  • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

ИРИНА ДОБРИЯНОВА 

  • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
  • E-mail: idobriyanova@nbu.bg
  • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99