Училище за професионално и продължаващо обучение

Професионална квалификация "Учител"

 

 

Програма ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛ

 

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО - бакалаври и магистри от различни специалности, които желаят да се развиват професионално като учители в системата на средното образование.

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Целта на програмата е да развие у обучаваните професионално отношение към учителската работа, да ги подготви за преподавателската дейност по определен учебен предмет, както и за педагогическо общуване с ученици, административно ръководство, колеги и родители.

 

МОДУЛИ:

 • Общотеоретични дисциплини
 • Практико-приложни дисциплини
 • Избираеми курсове
 • Стаж в училище

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Дискусии

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават Свидетелство за професионална квалификация.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра

 

ЛЕКТОРИ: 

Екип от хабилитирани преподаватели на НБУ; практици от системата на училищното образование

 

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

Като възпитаник на Нов български университет, смятам, че човек, за да усвоява нови умения и разгърне възможностите си в своята пълнота, е необходима благоприятна среда, а такава тук има. Тя се изразява в професионализма на преподавателите, тяхната грижа и стремеж чрез индивидуален подход да развиват потенциала на студентите си. Курсовете в програмата „Професионална квалификация УЧИТЕЛ по..." са много добре структурирани, дават ясни теоретични основи, концепции и са с практическа насоченост.

Бориана Янева

 

ЗАПИСВАНЕ - текущо

ЦЕНА: 700 лв. на семестър

 

За информация и записване:

 

ГЕРГАНА ЛАЛОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: glalova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

ИРИНА ДОБРИЯНОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: idobriyanova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99