Училище за професионално и продължаващо обучение

Професионално-квалификационни програми по МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА

 

 

 

Училището за професионално и продължаващо обучение (УППО) към Нов български университет предлага професионално-квалификационни програми по Монтесори педагогика от април 2 0 1 6 г. Като до този момент в програмата са се обучили над 300 педагози от различни населени места в страна. Основната програма, която УППО предлага е "Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца от 3 до 6 години". Завършилите тази програма могат да продължат своето обучение в надграждащата професионално-квалификационна програма "Монтесори класна стая - основни дейности, подход и практики в ученическа възраст 1 - 4 клас", както и в "Монтесори терапия", която е в етап на подготовка и предстои да стартира скоро.

 

 

 

 

 

За повече информация и за записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)
Корпус 2, Офис 208
Нов български университет
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (бутон 6 - за продължаващо обучение)
E-mail: uppo@nbu.bg


и в Локалните центрове на НБУ в страната:

гр. Пловдив
бул. "Марица" 91
Тел.:  032/ 625 321,  0878 125 263
E-mail: lc-plovdiv@nbu.bg ; kkondeva@nbu.bg

гр. Варна
ул. "Мусала" 8
Тел.: 052/ 631 427,  0878 125 264
E-mail: lc-varna@nbu.bg