Училище за професионално и продължаващо обучение

Арт терапия

art_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ОТ СРЕДАТА НА ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА

 

Стартова дата: 16 октомври 2021 г. 

Записването е до 1 октомври 2021 г.

 

Целта на програмата е да се задоволяват потребностите от ефективни практики, които съпътстват специалното обучение, социалната педагогика, образователната и терапевтична работа в детски градини, училища, болници, рехабилитацията, превенцията и други форми на подкрепа на хора със специални нужди посредством изкуствата.

 

Програмата е подходяща за специалисти в сферата на изкуствата (визуални и пластични, музика и драма), педагогиката, психологията, социалните дейности, психиатрията и медицината, социологията и др., които имат интереси в областта на терапевтичното въздействие на изкуствата върху човешката психика, развитието на креативния потенциал и човешките взаимоотношения.

 

В процеса на обучение се засягат общо шест теми, които са разделени в двата семестъра.

 

Есенен семестър, 2021/2022 уч.година

 1. Арт терапевтичен процес;
 2. Визуални пластични изкуства - арт терапевтични техники;
 3. Музика - музикотерапевтични техники;

 

Пролетен семестър, 2021/2022 уч. година

 1. Експресивни арт терапевтични техники;
 2. Методология на арт терапевтичното изследване;
 3. Практика по арт терапия.

 

 

Интерактивни методи:

 • Работа в малки групи;
 • Практически упражнения;
 • Симулации;
 • Дискусии;
 • Арт терапевтични техники по: визуални и пластични изкуства, психодрама, музика.

 

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година).

 

Курсистите, завършили успешно програмата "Арт терапия" получават Свидетелство за професионална квалификация.

 

Научен ръководител на програмата е доц. д-р Александра Иванова.

 

 

За да се включите в програмата е необходимо да притежавате висше образование, да изпратите мотивационно есе и да преминете интервю.

 

 

Стартова дата: 16 октомври 2021 г. 

Записването е до 1 октомври 2021 г.

 

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 500 лв.

Учебна такса за един семестър: 750 лв.

 

 

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

 

"Завърших програмата на НБУ- ЦЧЕМ по „Арт терапия“ през 2016г. и оттогава използвам наученото ежедневно в работата си. Програмата ми даде свобода. Но заедно с това – отговорност и увереност относно начина, по който ефективно да придружавам своите клиенти в процеса на техните лични търсения. Чрез обучението по арт терапията се случи реално моята вяра, а именно – че човек може да бъде сценарист, режисьор и главен актьор в собствения си живот. Благодарение на преподавателите в програмата, на техния ценен опит и напътствия, търпение и добронамереност успях да видя, че всеки човек е творец, уникален и неповторим." -  Русана Гаджанова

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС)

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 380, 02/ 8110 388, 0884 026910
E-mail:  crps@nbu.bg