Училище за професионално и продължаващо обучение

Ерготерапия в приобщаващото образование

istockphoto-1215765159-612x612_1050x399_crop_478b24840a

 ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА НОВИЯ УЧЕБЕН ПРОЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020/2021 ГОДИНА.

 

Целта на програмата е да подготви специалисти ерготерапевти, които имат разширени знания в изготвянето и изпълнението на планове за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

Програмата е подходяща за кандидати със завършено висше образование и мотивация за работа с деца и младежи със специални образователни потребности.

  

Основни курсове:

 • Основи на ерготерапията;
 • Анатомия и физиология на човека;
 • Ерготерапевтична подкрепа в приобщаващото образование;
 • Детска неврология и психиатрия;
 • Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комункация;
 • Ранни интервенции при деца от аутистичния спектър;
 • Нарушения на комуникативните умения при ученици със специални образователни потребности;
 • и др.

 

Интерактивни методи:

 • Работа в малки групи;
 • Практически упражнения;
 • Симулации;
 • Дискусии;
 • Виртуална класна стая.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година).

Времевият диапазон на I семестър е от 27 март до 30 юни 2021г.

II семетър ще стартира през септември-октомври 2021г.

 

Завършването на програмата става с полагане на практически изпит и дипломна работа.

 

Курсистите, завършили успешно програма „Ерготерапия в приобщаващото образование", получават Свидетелство за професионална квалификация - ерготерапевт.

 

Обучението се осъществява от водещи преподаватели на Нов български университет и практикуващи в системата на предучилищното и училищното образование експерти.

 

 

 

Записването е текущо.

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 600 лв.

Учебна такса за един семестър: 800 лв.

 

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 380, 0884 026910, 02/ 8110 110 (опция 6)
E-mail: glalova@nbu.bg ; uppo@nbu.bg