Училище за професионално и продължаващо обучение

Училищна психология (за педагози)

 

 

 

ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2020 г. ПРЕДСТОИ ДА СТАРТИРА НОВА ОБУЧИТЕЛНА ГРУПА В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ПРОГРАМА "Училищна психология (за педагози)".

 

Целта на обучението е да разшири  знания и практически умения на курсистите за психологическа работа с деца и юноши, техните учители и родители. Процесът на обучение и ежедневното взаимодействие и общуване със съвременните ученици  изискват нови подходи и методи, съчетани с добре развити социално-психологически умения.

 

Програмата е подходяща за хора непсихолози с висше образование, работещи в сферата на образованието, предимно учители и директори.

 

Основни теми:

 • Развитие в училищна възраст;
 • Психологическо тестиране;
 • Активни методи на обучение;
 • Деца със специални образователни потребности;
 • Професионален стрес и бърнаут;
 • Семейни отношения и представяне на детето в училище;
 • Педагогическа психология;
 • Психология на общуването;
 • Девиантно поведение в детско-юношеска възраст;
 • Училището като организация;
 • Творчески задачи и методи в обучението на деца и юноши.

 

Интерактивни методи:

 • Работа в малки групи;
 • Практически упражнения;
 • Симулации;
 • Дискусии.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година).

 

Курсистите, завършили успешно програмата  "Училищна психология" получават Свидетелство за професионална квалификация.

 

 

 

За да се включите в програмата е необходимо да притежавате висше образование и да изпратите мотивационно есе.

Записването е текущо.

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 500 лв.

Учебна такса за един семестър: 750 лв.

 

 

 

За доп. информация и записване:

Център по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ)

 

Гергана Лалова - Мениджър "Общуване на чужд език"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: glalova@nbu.bg

 

Ирина Добриянова - Мениджър "Проектна дейност"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: idobriyanova@nbu.bg