Училище за професионално и продължаващо обучение

Психология на криминалното поведение

 

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

 

За хора, които имат вече завършено базисно образование в кореспондентни области, като напр. психология или право; които искат да повишат професионалната си квалификация или да профилират професионалните си знания. Това би увеличило възможностите им за наемане на работа, която е свързана със специфичната комбинация от завършена базисна университетска степен, плюс специализация по психология на криминалното поведение.

 

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 

Програмата цели обучаваните да навлязат в пространството на криминалното поведение, като се ориентират в спецификата на психичното функциониране и особеностите на структуриране на личността на различните категории криминални типове.

 

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Психологична същност на криминалната личност
 • Съзнаваното и несъзнаваното в криминалното поведение
 • Морал и корупция
 • Психопатология и криминално поведение
 • Практикум по психология на криминалното поведение

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават свидетелство за професионална квалификация.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 150 часа

 

ЛЕКТОР: проф. д-р Калин Гайдаров

 

ЗАПИСВАНЕ - текущо

 

ЦЕНА: 1 100 лв.

 

За информация и записване:

 

ГЕРГАНА ЛАЛОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: glalova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

ИРИНА ДОБРИЯНОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: idobriyanova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99